Vzduchové filtry

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
  • Odkaz
  • Videa
{imgAlt} Stroje Cat® jsou určeny pro provoz v nejnáročnějších prostředích, což je často spojeno s vysokou prašností a výskytem dalších znečišťujících látek na pracovištích. Vzduchové filtry chrání komponenty systémů vašich strojů i zdraví osob, které tyto stroje obsluhují, zachytáváním nepatrných částic dříve, než mohou vniknout do zařízení.

Vzduchové filtry motorů Cat jsou konstruovány tak, aby poskytovaly maximální ochranu nejdůležitějších součástí motoru a zajišťovaly jeho optimální výkon.
  • Vzduchové filtry motorů se standardní účinností, které představují nejvýhodnější možnost pro normální použití, poskytují zvýšenou ochranu motoru a zabraňují prostojům strojů.
  • Vzduchové filtry motorů s mimořádně vysokou účinností jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám vyšší úrovně filtrace a poskytovaly maximální schopnost zadržovat nečistoty.

Kabinové filtry Cat jsou navrženy s využitím pokročilé technologie, která snižuje obsah vzduchem přenášených dráždivých látek a přispívá k čistšímu, bezpečnějšímu a příjemnějšímu pracovnímu prostředí pro obsluhu.
  • Filtry se standardní účinností jsou dostupné pro všechny modely strojů. Jsou navrženy tak, aby za normálních provozních podmínek zabraňovaly vnikání nečistot, sazí a dalších znečišťujících látek do kabiny stroje.
  • Vysoce účinné filtry jsou doporučovány pro mimořádně prašná prostředí. Mají zvýšenou schopnost zadržovat nečistoty, což může přispívat k prodloužení provozní životnosti stroje. Tyto filtry poskytují vyšší počáteční i celkovou účinnost, která zvyšuje výkon.
  • Filtry s aktivním uhlím jsou doporučovány v situacích, kdy je nutno řešit problémy související se zápachem. Vysoce účinné aktivní uhlí zajišťuje rychlé pohlcování látek, které dráždí oči a dýchací cesty.
  • Filtry s nízkým omezením průtoku se doporučují v situacích, kdy je třeba zvýšit průtok vzduchu kabinou. Umožňují přivádění většího množství vzduchu do kabiny, přičemž jejich účinnost je podobná jako u standardních filtračních vložek.