Kabinové vzduchové filtry

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
{imgAlt}Kabinové vzduchové filtry, které jsou určeny pro terénní stroje, musí být odolné a poskytovat zvýšenou účinnost v náročných provozních prostředích, včetně prostředí s vysokými úrovněmi obsahu částic nečistot, pilin, prachu atd. Kabinové vzduchové filtry Cat® mají po stanovenou dobu životnosti filtru vysokou schopnost zadržovat nečistoty, která chrání systém vytápění a ochlazování kabiny.

Kromě toho představuje účinně utěsněná kabina nejlepší ochranu obsluhy před dráždivými látkami přenášenými vzduchem. Výběr správného kabinového vzduchového filtru má významně příznivý vliv na zdraví a bezpečnost obsluhy. Kabinové vzduchové filtry se vybírají v závislosti na účelu použití a jsou dostupné s rozmanitými stupni účinnosti:
  • Filtry se standardní účinností jsou dostupné pro všechny modely strojů. Jsou navrženy tak, aby za normálních provozních podmínek zabraňovaly vnikání nečistot, sazí a dalších znečišťujících látek do kabiny stroje.
  • Vysoce účinné filtry jsou doporučovány pro mimořádně prašná prostředí. Mají zvýšenou schopnost zadržovat nečistoty, která v závislosti na provozních podmínkách může přispívat k prodloužení provozní životnosti stroje. Tyto filtry poskytují vyšší počáteční i celkovou účinnost, která zvyšuje výkon.
  • Filtry s aktivním uhlím jsou doporučovány v situacích, kdy je nutno řešit problémy související se zápachem. Vysoce účinné aktivní uhlí zajišťuje rychlé pohlcování látek, které dráždí oči a dýchací cesty. Vyšší schopnost zachycovat znečišťující látky prodlužuje životnost a snižuje náklady na údržbu. To však není na úkor průtoku vzduchu nebo výkonu topení či klimatizace.
  • Filtry s nízkým omezením průtoku se doporučují v situacích, kdy je třeba zvýšit průtok vzduchu kabinou. Umožňují přivádění většího množství vzduchu do kabiny, přičemž jejich účinnost je podobná jako u standardních filtračních vložek.

Vložky kabinových vzduchových filtrů Cat se vyrábějí s vysokou konstrukční rozměrovou přesností, která je optimálně přizpůsobena rozměrům i výkonu vašeho stroje Cat. Používání filtračních vložek s nepřesnými rozměry může vystavovat obsluhu zvýšené úrovni dráždivých látek obsažených v okolním prostředí, což může mít za následek vznik nepříznivých pracovních podmínek snižujících komfort i produktivitu.