• Produkty
  • Udržitelnost
  • Odkaz

Prospěšné pro zákazníky

Repasované díly a komponenty Cat® poskytují stejný výkon a stejnou spolehlivost jako nové díly a to za zlomek ceny nových dílů a současně snižují nepříznivý dopad na životní prostředí. Jejich přímá dostupnost vám navíc poskytuje více možností při provádění oprav, včetně generálních oprav. Dosaženými výsledky jsou maximální produktivita a nižší náklady.

Prospěšné pro podnik

Program renovace je založen na výměnném systému, jehož prostřednictvím vracíte použitou komponentu (zálohu) výměnou za naše repasované produkty. Možnosti Reman představují jeden z dalších způsobů, jakým podporujeme vaše vybavení a pomáháme vám snižovat náklady na provoz a údržbu.

Prospěšné pro životní prostředí

Tím, že umožňujeme výměnu komponent nacházejících se na konci životnosti za obnovené komponenty, snižujeme množství odpadu a minimalizujeme spotřebu surovin potřebných k výrobě nových dílů. Prostřednictvím renovace dosahujeme jednoho z našich nejzásadnějších příspěvků k udržitelnému vývoji – udržujeme totiž materiály z neobnovitelných zdrojů v oběhu po dobu odpovídající několika cyklům životnosti.

Udržitelnost

Renovace je postup vracení produktů, které dosáhly konce své životnosti, do stejného stavu, v jakém se původně nacházely po vyrobení, přičemž tento postup se provádí ve výrobním prostředí. Pokud jde o odolnost, životnost a výkon, jsou obnovené díly „opět jako nové”, někdy dokonce i lepší.

Hlavní výsledky úsilí o trvalou udržitelnost dosahovanou prostřednictvím programu Cat Reman:

  • Více než 2 miliony „záloh” vrácených v roce 2010
  • Roční množství materiálů zpracovávaných při renovaci či recyklaci dosahující 134 milionů lb
  • Roční recyklované množství dosahující 200 000 lb u lepenky a 3,4 milionu lb u dřeva
  • „Přidaná hodnota” spočívající v úspoře ~85 % původní spotřeby energie
  • Přiblížení se stavu „nulového vyvážení odpadů na skládky”