Upravovací prostředky chladicích kapalin

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
  • Odkaz
{imgAlt}

Upravovací prostředky chladicích kapalin

Upravovací prostředky chladicích kapalin Cat® jsou svým složením určeny k použití v různých strojích Cat, kde zabraňují zhoršování a změnám fyzikálních vlastností komponent stroje. Tyto produkty přispívají k prodlužování životnosti motorů a ke snižování provozních nákladů spojených s údržbou strojů.

Filtry chladicích kapalin se zpravidla používaly v chladicích systémech obsahujících kapaliny Cat DEAC (nemrznoucí a chladicí kapalina pro vznětové motory) a Cat NGEC (chladicí kapalina pro plynové motory) společně s přísadou Cat SCA (doplňující přísada do chladicí kapaliny). Tím bylo trvale zajištěno řádné ošetřování chladicí kapaliny inhibitory, které chrání chladicí systém před korozí, tvorbou minerálních usazenin a kavitací vložek válců.

Novější modely strojů Cat již nejsou vybavovány filtrem chladicí kapaliny, jelikož přímé dávkování kapaliny SCA do systému je méně nákladné a způsobuje vznik menšího množství odpadu. Společnost Caterpillar v současnosti vyřazuje staré upravovací prostředky chladicích kapalin ze svého sortimentu a nahrazuje je filtrem neobsahujícím přísady, který je určen k použití ve strojích vyžadujících tento způsob filtrace. Filtr bez přísad umožní delší intervaly výměny, avšak doplňování kapaliny SCA bude při použití konvenční chladicí kapaliny, jako například kapaliny Cat DEAC nebo NGEC, zapotřebí provádět každých 250 hodin.

Chladicí kapalina s prodlouženou životností (ELC™)

Chcete-li dále optimalizovat svůj rozpočet, zvažte při příštím intervalu výměny přechod na chladicí kapalinu Cat s prodlouženou životností (ELC™).
Potřebujete pomoc při rozhodování?