Diferenciály

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
 • Produkty
Diferenciál sehrává rozhodující úlohou mezi součástmi hnacího ústrojí stroje tím, že mění směr přenosu výkonu, který je přiváděn z převodovky, o 90 stupňů a umožňuje tak pohánění náprav. Vyrovnává také rozdíly mezi otáčkami a točivými momenty levého a pravého hřídele nápravy. V době, kdy stroj zatáčí, umožňuje diferenciál vnějšímu kolu pohybovat se rychleji než vnitřní kolo, což usnadňuje projíždění zatáček a snižuje opotřebení kol nebo pásů. Ozubená soukolí v diferenciálu poskytují také možnost snižování otáček při současném zvyšování točivého momentu.

Hlavní funkce diferenciálu

 • Přenášení výkonu přiváděného z převodovky do levého a pravého hřídele nápravy
 • Rozdělování výkonu podle požadavku každého kola
 • Ozubená soukolí v diferenciálu dále umožňují snižování otáček a zvyšování točivého momentu při pohonu zadních kol.
 • Přenášení výkonu na kola při současném umožnění otáčení rozdílnými rychlostmi
 • Ozubená soukolí v diferenciálu dále umožňují snižování otáček a zvyšování točivého momentu při pohonu zadních kol.

Komponenty diferenciálu

 • Klec diferenciálu – Uvádí do otáčivého pohybu satelity a pastorky, které jsou v záběru s planetovými koly, čímž roztáčí hřídele nápravy.
 • Hnací pastorky – Přenášejí výkon ze satelitů na planetová kola, která jsou připevněna k hřídelům nápravy.
 • Planetová kola – Jsou připevněna k nápravám prostřednictvím drážkových spojení a jsou poháněna hnacími pastorky.
 • Kříž diferenciálu – Slouží jako montážní držák pro pastorky a otáčí se společně s klecí diferenciálu.
 • Kuželový pastorek – Je poháněn hnacím hřídelem.
 • Kuželový ozubený věnec – Zabírá společně s kuželovým pastorkem a je přimontován ke kleci diferenciálu.

Typy diferenciálů:

 • Standardní
 • S omezeným prokluzem
 • Bezprokluzový
 • Samosvorný

Maximalizujte životnost diferenciálu svého stroje

Pro bezpečnost, spolehlivost a produktivitu jakéhokoli stroje je naprosto nezbytná pravidelná preventivní údržba. Tato údržba představuje nejméně nákladný způsob zachování provozuschopnosti diferenciálu vašeho stroje Cat® při špičkovém výkonu. Budete-li o diferenciál svého stroje náležitě pečovat, ozubená soukolí i hřídele přečkají vícero postupů spočívajících v rozebrání a opětovném sestavení a celková životnost diferenciálu bude delší. Osvojte si proaktivní přístup spočívající v plánování pravidelné údržby a nákladů na opravy. Ušetříte čas i peníze, které budete moci využít jiným způsobem. Více informací