Ložiska

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty

{imgAlt}Ložiska Cat® jsou použita v každé komponentě hnacích ústrojů a v prakticky každé mechanické komponentě strojů Cat. Protože však v celém hnacím ústrojí dochází k neustálým změnám otáček, přenášeného výkonu, točivého momentu a axiálních sil, nemůže jeden typ ložiska splnit všechny náročné požadavky. Proto je zapotřebí několika typů ložisek, přičemž každé z těchto ložisek je odborně zkonstruováno a přesně přizpůsobeno druhu zatížení, které přenáší.
Ložiska slouží k tomu, aby umožňovala plynulý společný pohyb součástí při minimálním tření, zahřívání a opotřebení, a to často při extrémních zatíženích. Nabízíme dva základní typy ložisek: kluzná (tvořená pouzdrem) a valivá.
Jelikož má stav ložisek rozhodující vliv na trvalou bezpečnost a spolehlivost strojních zařízení, představuje sestavení a dodržování programu preventivní údržby klíčový faktor v úsilí o zaručení vysokého počtu provozních hodin ložisek a minimálních prostojů stroje.
Podle zkušeností našich zákazníků mají ložiska Cat při používání v náročnějších podmínkách dvojnásobnou odolnost proti opotřebení ve srovnání s ložisky, která představují průmyslový standard. Zde jsou důvody:
1. Oběžná plocha valivých těles: Hlavním faktorem, který umožňuje přenášení vysokých namáhání vznikajících v náročných provozních prostředích strojů Cat, je speciálně navržený tvar valivých těles ložiska. Tento tvar, který je přesně přizpůsoben oběžné ploše, přispívá ke snižování výskytu důlkové koroze a lomových porušení. Správné vyklenutí neboli zakřivení tvaru oběžné plochy valivých prvků umožňuje dosahování vysoké únosnosti a dlouhé životnosti systému. To znamená, že zákazníci mohou své stroje Cat používat v náročných provozních podmínkách, a přesto dosahovat maximální konstrukční životnosti hlavních systémů.
2. Povrchová úprava: Speciální způsoby povrchové úpravy prodlužují životnost ložisek a souvisejících komponent tím, že umožňují příznivější utváření olejové mazací vrstvy na valivých površích. Tím se snižuje tření a hromadění tepla, což jsou hlavní příčiny vzniku opotřebení komponent. Zákazník tedy získává komponentu s životností, za kterou zaplatil, a tím i maximální hodnotu svého strojního zařízení.
3. Konstrukce přizpůsobená způsobu a oblasti použití: Nikdo nezná nároky kladené na stroje Cat při provozu a s tím související konstrukční požadavky lépe než společnost Caterpillar. Výkon ložisek je rozhodujícím předpokladem pro dosahování plánované konstrukční životnosti hnacích ústrojí. Společnost Caterpillar předává svým dodavatelům takové specifikace ložisek, jejichž splnění zajišťuje řádné vzájemné konstrukční sladění a přizpůsobení nejdůležitějších ozubených kol, hřídelů a nosných součástí. Snaha o ušetření malých částek při výběru ložisek může mít později za následek větší náklady vzniklé v souvislosti s kratší životností komponent nebo náklady související s úpravami projektů při neočekávaných prostojích strojů.
4. Materiál odolný proti úlomkům: Společnost Caterpillar začleňuje do výrobních postupů patentované technologie tepelného zpracování a používá speciální materiály, které umožňují získání povrchů ložisek vykazujících mimořádnou odolnost proti selháním způsobeným vniknutím úlomků do systému. To znamená, že je snížena pravděpodobnost urychlování opotřebení ložisek znečišťujícími látkami a částicemi vznikajících otěrem kovů a obíhajícími systémem. Zákazníci udávají, že při provozu v náročnějších podmínkách vykazují ložiska z těchto materiálů dvojnásobnou odolnost proti opotřebení ve srovnání s ložisky, která představují průmyslový standard. Ložiska odolná proti úlomkům jsou nabízena zejména pro větší terénní nákladní vozidla Cat.
Rozhodující význam při údržbě ložisek má výběr vhodných maziv. Je naprosto nezbytné, aby byla doplňovaná maziva vždy naprosto čistá a aby byla skladována v uzavřených nádobách. Kromě toho je vždy klíčové použití správného typu i množství maziva, jelikož i toto jsou faktory, které v rozhodující míře ovlivňují odolnost ložisek proti opotřebení. Seznamte se s naším Průvodcem údržbou ložisek nebo se obraťte na nejbližšího prodejce společnosti Cat, který vám poskytne další informace.