Součásti motorů

 • Produkty
 • Odkaz

Použití kvalitních součástí zlepšuje výkonové vlastnosti motorů

Společnost Caterpillar si je vědoma skutečnosti, že součásti motorů musí být schopny snášet ohromná namáhání a extrémní teploty. Proto nepřetržitě zdokonaluje konstrukci těchto součástí i příslušné výrobní postupy.

Cílem této snahy je zajistit, aby komponenty motorů Cat pracovaly ve vzájemné součinnosti jako ucelený systém a aby umožňovaly repasování pro následný cyklus provozní životnosti. Výsledky nejrůznějších zkoušek přitom potvrzují klíčové rozdíly mezi součástmi motorů Cat a konkurenčními součástmi – rozdíly, které umožňují, aby komponenty motorů Cat:
 • Zvyšovaly výkon motoru
 • Umožňovaly vyšší produktivitu
 • Snižovaly náklady na provoz a údržbu

Originální díly Cat®:

 • Hlavy válců
 • Klikové hřídele
 • Hřídelová těsnění a plochá těsnění
 • Ventily
 • Písty a pístní kroužky
 • Vložky válců
 • Ložiska
 • Ojnice
 • Chladiče
 • Termostaty
 • Vodní čerpadla
 • Zapalovací svíčky
 • Turbodmychadla
 • Vstřikovače paliva

Díly Cat, na které se vztahuje záruka správného fungování a vhodnosti pro vaše motory, poskytují optimální poměr mezi kvalitou a cenou. Navíc je v souvislosti s díly Cat poskytováno něco, čemu se jiné značky nikdy nevyrovnají – plná podpora, která je dostupná v autorizovaných servisních střediscích společnosti Caterpillar.