Palivové filtry a odlučovače vody

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
  • Odkaz
 {imgAlt}Palivový systém rozhodujícím způsobem ovlivňuje výkon, provozní náklady i provozní životnost motoru vašeho stroje. Zajištění dodávek čistého paliva i čistého způsobu jeho skladování a tankování bývá často obtížné. Nedostatečné postupy údržby a náročné provozní podmínky pak teto problém mnohdy ještě zhoršují. Prach, nečistoty, voda, písek, pyl atd. mohou snadno poškodit palivový systém, který je velmi důležitou součástí vašeho motoru. Proto je zapotřebí, abyste používali palivové filtry a odlučovače vody z paliva, jimž můžete důvěřovat, že ochrání váš motor před záležitostmi, které nemůžete ovlivnit.

Palivové filtry Cat® jsou konstruovány tak, aby byly schopny zachycovat i nejmenší částice, které se největší měrou podílejí na poškození vstřikovačů paliva, palivových čerpadel i dalších součástí motoru. Seznamte se s výsledky zkoušek, které prokazují, že naše filtry poskytují vašim vstřikovačům nejvyšší míru ochrany.

Odlučovače vody z paliva Cat® odstraňují prakticky veškerou volnou vodu i 90 % vody ve formě emulzí, čímž zabraňují tvorbě rzi v palivové nádrži, palivových potrubích i v dalších součástech palivového systému. Nejúčinnější ochranu klíčových komponent palivového systému vašeho stroje zajišťují také tím, že odstraňují velké částice, čímž prodlužují životnost palivových filtrů a vstřikovačů paliva.

Žádné jiné palivové filtry nebo odlučovače vody z paliva nejsou pro stroje Cat stejně vhodné. Naše značkové palivové filtry vyrábíme ve vlastních výrobních závodech, kde důsledně kontrolujete kvalitu vyráběných dílů, abychom vám mohli nabídnout dlouhou životnost a efektivní provoz strojů Cat.

Vydejte se na virtuální prohlídku jednoho z našich závodů, ve kterém jsou filtry vyráběny.

Rozhodnete-li se pro originální palivové filtry a odlučovače vody z paliva Cat, zaručeně se vám to vyplatí. Každý prostoj vašich strojů totiž současně znamená ztrátu příjmů.