• Produkty
  • Odkaz
{imgAlt}Pracovní nástroje Cat® jsou jediné nástroje určené pro vysoké zatížení, při jejichž konstrukci byl brán ohled na požadavky celého průmyslového odvětví – pocházejí od výrobce, který v tomto průmyslovém odvětví zaujímá vedoucí postavení, a jsou navrženy tak, aby pracovaly ve vzájemné součinnosti s lopatami i stroji Cat. Výsledkem je systém pro provádění výkopových a zemních prací, který je optimalizován tak, že poskytuje vysokou produktivitu již v prvním okamžiku styku nástroje se zemí.

Zvolíte-li správné pracovní nástroje, projeví se to výrazným zvýšením produktivity a rentability práce vašich strojů. Proto také společnost Caterpillar nabízí širokou řadu doplňků k vybavení pro zemní a výkopové práce, které jsou vyrobeny podle požadavků specifických oblastí použití. Zvyšte tedy produktivitu svých strojů tím, že si pořídíte pracovní nástroje vyhovující vašim konkrétním požadavkům.


Ochrana radlic, lopat a nožů rozrývačů

Naši zákazníci, kteří působí ve stavebnictví, důlním průmyslu, zemědělství nebo jiných oborech, ve kterých se provádí přemísťování zeminy a dalších materiálů, spoléhají na to, že vysoce kvalitní pracovní nástroje Cat jsou při použití v kombinaci se stroji maximálně chráněny proti poškození vnitřní struktury a nadměrnému opotřebení; to se týká zejména nákladných radlic, lopat a nožů rozrývačů.

                                                                                                                                                                                                                            
Pracovní nástroje Cat:Pro vaše stroje Cat:
• Ochrana břitů• Rýpadla
• Adaptéry• Dozery
• Chrániče rozrývačů• Nakladače
• Řezné břity• Rýpadlo-nakladače
• Boční chrániče• Motorové grejdry
• Hroty• Zařízení na pokládku asfaltových směsí
• Ochrana proti opotřebení• Rozrývače
• Skrejpry

Společnost Caterpillar poskytuje na většinu pracovních nástrojů záruku proti mechanickému poškození během normálního provozu. Dojde-li přesto k porušení některé součásti pracovního nástroje Cat, společnost Caterpillar tuto součást bezplatně vymění. Podrobné informace o záruce vám poskytne příslušný prodejce společnosti Cat.