Filtry hydraulických systémů a převodovek

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
  • Odkaz
{imgAlt}Hydraulické olejové filtry a filtry pro převodovky Cat®, které jsou určeny pro terénní stroje, poskytují vynikající úroveň ochrany komponent. Jsou navrženy tak, aby maximalizovaly čistotu hydraulického i převodového oleje, splňovaly očekávané intervaly výměny a poskytovaly nejlepší dostupnou ochranu systémů strojů. Jelikož existují rozdíly mezi hydraulickými a převodovými systémy, je naprosto nezbytné, abyste používali správný filtr pro každý z těchto systémů.

I když se může zdát, že tento úkol splní libovolně vybrané filtrační vložky, nesprávně doporučená vložka nemusí být optimální pro vaše strojní zařízení a případně by mohla způsobit závažné poškození. Je tomu tak proto, že existují určité situace, za kterých je konkrétní filtr použitelný v kterémkoli z obou typů systémů, což však neplatí za všech okolností. Neriskujte tedy poškození svého stroje v důsledku nepřesného doporučení nebo nesprávného výběru dílů.

HYDRAULICKÉ FILTRY CAT
Omezování znečištění je klíčem k prodloužení životnosti komponent hydraulických a hnacích soustav. Jelikož je použití správného filtru Cat nezbytným předpokladem pro minimalizaci poškození komponent abrazivními částicemi, doporučujeme následující možnosti:
• Filtry se standardní účinností jsou navrženy tak, aby udržovaly čistotu systémů používaných v nejběžnějších podmínkách při nízkém zatěžování.
• Filtry se zvýšenou účinností poskytují vyšší úroveň ochrany proti znečišťujícím a abrazivním látkám tím, že zamezují styku těchto látek s opotřebitelnými komponentami ve vysokotlakých hydraulických systémech. Představují účinnější zabezpečení proti zrychlenému opotřebení za mírných až náročných podmínek.
• Filtry s mimořádně vysokou účinností (UHE) poskytují zvýšenou ochranu proti vnikání nečistot, která však není na úkor výkonu. Velmi jemné syntetické filtrační médium odstraňuje vyšší podíl jemných částic, čímž zajišťuje optimální kontrolu znečišťování při provozu za mírných až náročných podmínek.
• Ohnivzdorné filtry UHE mají stejné charakteristiky jako filtry UHE, avšak obsahují filtrační média, která snášejí účinky ohnivzdorné hydraulické kapaliny způsobující porušení běžných celulózových nebo syntetických médií.

FILTRY PRO PŘEVODOVKY CAT
Filtry pro převodovky Cat jsou navrženy tak, aby minimalizovaly obtok při studených startech a současně udržovaly potřebnou úroveň čistoty. Jsou vybaveny syntetickými filtračními médii, která poskytují vysokou úroveň účinnosti filtrace a snižují pokles tlaku kapaliny procházející filtrem.

Technici společnosti Caterpillar zapracovali do všech filtrů Cat nejvyšší úroveň ochrany, která umožňuje dosahování vyšší účinnosti filtrace, delší životnosti systémů, vyšší spolehlivosti a zlepšené produktivity strojů.

Pouze společnost Caterpillar nabízí vhodný filtr pro každý svůj stroj a každou oblast jeho použití, díky čemuž je vždy po ruce správná filtrační vložka pro maximalizaci čistoty systému, výkonu stroje a doby jeho provozuschopnosti. Přejděte ještě dnes na filtry Cat, které vám doporučí místní prodejce společnosti Caterpillar nebo které můžete vyhledat podle čísla součásti dosud používaného filtru na stránkách catfiltercrossreference.com.