Hadice

1
Prohlížejte si místní ceny a skladové zásoby a objednávejte si online.
  • Produkty
  • Odkaz
Společnost Caterpillar zaujímá vedoucí postavení mezi průmyslovými výrobci díky tomu, že si vyrábí vlastní hadice a spojky. Sestavy hadic Cat® jsou dostupné v širokém rozsahu provedení pro vysoké, střední a nízké tlaky, přičemž jsou navrženy a zkoušeny za podmínek, které výrazně převyšují požadavky průmyslových norem, pokud jde o špičkové funkční vlastnosti a dlouhou životnost.
  • Hadice Cat ToughGuard™ jsou opatřeny polyetylénovým pláštěm, který je vysoce odolný proti otěru a který bez selhání prochází dvěma miliony cyklů při zkouškách zaměřených na tuto odolnost.
  • Pro nejrozmanitější typy hadic jsou k dispozici trvalé i opakovaně použitelné spojky.
  • Hadice a spojky Cat jsou zkoušeny jako ucelený systém, který překračuje požadavky příslušných průmyslových norem, čímž umožňuje vytváření co nejpevnějších a nejspolehlivějších spojení.
  • Vysokotlaké spirálové hadice Cat® jsou navrženy tak, aby umožňovaly použití při polovičním poloměru ohybu oproti hodnotě stanovené normami SAE. Toto je důležité zejména v extrémně studených provozních prostředích.
  • Sestavy hadic Cat jsou opatřeny číslem součásti, které je uvedeno na štítku a které umožňuje snazší objednávání náhradních sestav hadic, které jsou vyrobeny podle stejných specifikací jako nové hadice.