• Work Area Vision System (WAVS)
  • Produkty
  • Odkaz
      Jedinou jistotou na rušných staveništích je neustále se měnící situace. Povědomí o dění v okolí má rozhodující význam.

Zlepšete svůj výhled I Vylepšete bezpečnost na pracovištích I Zvyšte svoji produktivitu

Systém Cat® Work Area Vision System (WAVS), který je vyvinut a zkonstruován speciálně pro použití v náročných podmínkách a prostředích, poskytuje obsluze strojního zařízení výhled prostřednictvím až tří kamer, které jsou uspořádány v uzavřeném okruhu a jejichž obraz lze sledovat na barevném LCD monitoru o velikosti 7”. Systém WAVS je díky integraci do vašeho stroje schopen automaticky zobrazovat pohledy, které jsou iniciovány pohyby stroje, což například znamená, že při přepnutí stroje do režimu zpětného chodu systém automaticky poskytuje předem určený pohled odpovídající jízdě vzad. Kamery jsou vybaveny vnitřními topnými tělesy, která odstraňují kondenzaci, sníh a led. Montáž je rychlá a snadná, jelikož lze kamerový systém připojit k jakémukoli elektrickému systému pracujícímu se stejnosměrným napětím 12 V nebo 24 V. Systém Cat® WAVS umožňuje nejen snadnou montáž, je i snadno použitelný. Obsluha stroje může zobrazované pohledy bez námahy procházet a přepínat. Systém WAVS zvyšuje produktivitu tím, že obsluze poskytuje lepší rozhled.

Barevný LCD displej o velikosti 7”

  • Funkce automatického snímání osvětlení okolí mění jas displeje.
  • 2 dostupné pohledy kamery (panoramatický s rozsahem 115° a úzký s rozsahem 78°)
  • Provedení odolné proti stříkající vodě
  • Nastavitelný montážní držák

Kamera

  • Robustní konstrukce dokáže snášet vibrace o úrovni 15 G a poskytuje ochranu při vysokotlakém mytí.
  • Zahrnuje vnitřní topné těleso pro odstraňování kondenzace, sněhu a ledu.
  • Fotochromatický objektiv nastavuje tmavší podání obrazu při expozici v ultrafialovém světle.
Systém Cat WAVS, který je nabízen ve volitelných provedeních s jednou, dvěma nebo třemi kamerami pro jednotlivé stroje Cat i celý váš strojový park, poskytuje:

Zabezpečení pracoviště

Polohu kamer je možno nastavovat tak, aby byla zobrazována místa nacházející se v mrtvých úhlech, čímž se snižuje pravděpodobnost nehod způsobených nedostatečným výhledem ze stroje. Kamery tedy odstraňují nutnost odhadování situací a dění v okolí stroje.

Efektivita práce

Dokonalý výhled ze stroje zvyšuje pracovní využitelnost stroje a efektivitu práce obsluhy.

Komfort

Přehledný a zřetelný obraz na LCD displeji. Obsluha udržuje přímý směr vpřed, jelikož displej zobrazuje okolí stroje a relativní polohu obsluhy vzhledem k tomuto okolí.