7X-7958: Belleville
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

  7X-7958: Belleville

  Ersatzteilnummer: 7X-7958
  Marke: Cat
  Preis wird abgerufen.....

  EINHEITEN:
  • US
  • Metrisch
  • Arbeitsdurchmesser (mm): 25–44
  • Schlauchschellentyp: Gewölbte Federscheibe
  asphalt pavers
  AP-655D, AP500F, AP1055F, AP655F, BG555E, AP500FLRC, AP655FLRC, BG655D, AP-600D, AP1000F, AP555F, AP-500E, AP1055E, BG1055E, AP600FLRC, AP600F, AP1000E, AP555FLRC, BG600D, BG500E, AP555E, BG1000E, AP655FL

  engine - generator set
  DG100

  track feller bunchers
  521B, 522B

  hd(10-18l)
  XQ570 PMC15

  track type tractors
  D6RLGP, D9R, D8T, D11TCD, D4KLGP, D6RXL, D4KXL, D3KLGP, D5K2SLGP, D9T, D4K2LGP, D6K2XL, D7E, D11T, D6NXL, D11R, D10T2LRC, D10N, D6TXWVP, D9RLRC, D6TLGP, D5RLGP, D3K2XL, D6K2, D10R, D6TXLVP, D6KXLARMY, D5K2LGP, D5R2LGP, D5K2XL, D10T2, D6TLGPVP, D6K2LGP, D7RIIXR, D6NLGP, D4K2XL, D6TXW, D8RLRC, D6R, D5R2XL, D6KXL, D6KLGP, D3KXL, D5KLGP, D7ELGP, D3K2LGP, D6NLGPOEM, D5KXL, D7RII, D10T, D6RXR, D6TXL, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D5TXL, D6T2LGP, D7RIILGP, D11RCD, D3K2SLGP, D5RXL, D6RXW

  track excavators
  308E2 374FL, 349EL, 325BLN, 330CL, 349E, 320B, 325B, 330BL, 390FL, 330B, 349ELVG, 325BL, 330BLN, 345BL, 330CLN, 320BLN, 320BN, 320BL, 390FOEM, 307E2 308E2CRSB, MH3295, 320BS, 307E 308E 330C

  articulated trucks
  730C2EJ, 730C2

  vibratory single drum smooth
  CS76, CS44, CS54B, CS-533E, CS68B, CS-663E, CS56B, CS54BLRC, CS74, CS54, CS78B, CS68BLRC, CS64B, CS56, CS54BOEM, CS-583E, CS79B, CS64BLRC, CS74B, CS66B, CS-573E, CS-563E, CS64, CS79BLRC, CS76B, CS-683E, CS56BLRC, CS78BLRC, CS44B, CS44BLRC, CS34, CS74BLRC

  vibratory single drum pad
  CP-533E, CP56B, CP54B, CP44B, CP76, CP74, CP54, CP56BLRC, CP74B, CP54BLRC, CP-563E, CP-573E, CP34, CP-663E, CP68B, CP44, CP74BLRC, CP64, CP76B, CP44BLRC, CP68BLRC, CP56

  vibratory double drum asphalt
  CB13 CB46B, CB68BLRC, CB54B, CB-564D, CB-534D, CB64B, CD44B, CB-534DXW, CB44B, CD54B, CB68B, CB66B, CD54, CB7, CB10, CD10, CB8, CD8, CB-534, CCS9, CCS7, CB-544, CB64, CB54, CB64BLRC, CB15 CB16 CB16LRC CB15LRC CB13LRC

  ag tractors
  55B, 45, 75E, 35, 65E, 85E, 55, 45B, 95E

  olympian
  XQ375 XQ500

  backhoe loaders
  422E, 432E, 450F, 420EST, 444E, 424D, 416EST, 416D, 442E, 430EIT, 420D, 420EIT, 434E, 430EST, 428D, 450E, 442D, 432D, 428E

  petroleum products
  C18

  brush cutters,industrial,other
  586CLRC, 586C, 2864C

  stabilizers/reclaimers
  RM500B

  7 to 9 liter
  C9 3126 C7 C-9 XQP275 C9.3

  3500
  3512E 3512CHD 3512 XQC1600

  wheel tractor scrapers
  627KLRC, 637K, 637G, 631K, 623K, 627H, 621H, 623KLRC, 621KOEMLRC, 621K, 631KLRC, 637KLRC, 621HOEM, 623G, 627K, 623H, 657G, 615CII, 631KOEMLRC, 631KOEM, 621G, 613CII, 621KLRC, 631G, 627G, 621KOEM

  pneumatic tired compactors
  CW34, CW16LRC, PF-300C, CW34LRC, PS-500, PS-360C, PS-300C, PS-300, PF-300, CW12 CW16, CW14

  10 to 13 liter
  C13 3196 3176C C-12 3176B C12 C-10 XQ425

  track loaders
  963K, 963C, 953C, 963D, 953D, 973C, 953K, 973D, 973, 953, 963

  motor graders
  135HNA, 120M2, 140MAWD, 120M2OEM, 120MAWD, 12M, 14M, 160MAWD, 12HNA, 160M, 120M2AWD, 14H, 120M, 140M, 14LAWD, 143H, 140K, 140HNA, 160HNA, 24H, 120HNA, 163H

  compactors
  815F, 816FII, 816F, 815FII

  vees 27 to 32 liter
  C32 3412C 3408C 3412E 3412 C27

  pipelayers
  PL87, PL61, PL72, PL83, 572RII

  15 to 18 liter
  C18 C15 XQP500 C15 CKD C-18

  skidders
  527CA, 527GR

  off highway trucks
  777FOEM, 777G, 777F, 775GLRC, 773G, 775GOEMLRC, 775G, 773GOEM, 777GOEM, 777GLRC, 775GOEM, 773GLRC, 777GOEMLRC

  combination rollers
  CB-535B, CB-545

  industrial loaders
  414E

  wheel loaders
  908M 960F, 950G, 990K, 962GII, IT24F, 950MZ, 924GZ, 994, 906M 908K 994H, 962K, 938K 950M, 962G, 966FII, 924F, 962M, 924K 928H, 930K 980G, 950GII, 972L, 930G, 938M 950L, 930H, 928GZ, 938GII, 992K, 924H, 924G, 966M, 980H, 907K 930M 928HZ, 966K, 966L, IT62G, 907M 972MXE, 980GII, 972K, 982M, 980K, IT38G, 904B, 972M, 980KOEM, 966KXE, 962MZ, 924HZ, 993K, 966F, 950K, 992KLRC, 980L, 980M, 962L, 910M 918M 966MXE, 950F, IT18, 936F, 926E, IT18F, 916, 980FII, 950E, IT28, 910K 914K 914M IT28G, 994F, 904H, 950FII, 970F, 926M 980F, 990KLRC, 906K 992G, 990H

  wheel dozers
  854K, 854KLRC, 854G, 844H, 844KLRC, 814F, 814FII, 844K

  wheel excavators
  M322D, M316C, M318DMH, M318C, M324D2MH, M322F, M322D2MH, M316D, M318MH, M318CMH, M315D2, M318D, M313D, M322CMH, MH3024, MH3022, M317D2, M315D, M322DMH, M318F, M313C, M320F, M320D2, M316F, M314F, M320MH, M317F, M315F, M315C, M322C, M320, M322D2, MH3026 M323F