095-1514: 095-1514 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  095-1514: 095-1514 NBR (75) o 링

  부품 번호: 095-1514
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 내부 직경(in): 0.39
  • 도장: 없음
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
  • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  • 횡단면 직경(in): 0.07
  oem solutions
  OEMS

  asphalt paver
  AP-1055D BG-2455D AP-655C BG-260D AP-1000D BG-2255C

  integrated toolcarrier
  IT14G IT28G

  paving compactor
  CS-531D CS-563D CB-634D CS-583D CS-533D CB-534D CP-533D CB-434D CS-573D CP-563D

  wheeled excavator
  M316C W345B II W330B M325B M322C M325C MH

  mini hydraulic excavator
  307B 308D 308E2CR 307E2 308E 308E2 CR 308E SR 307D 308C 307-A 303ECR 303E CR 308E2SR 304 308E2 SR 302.5 307C 308E CR 303 305

  road reclaimer
  RM-300 RM-500

  wheel-type loader
  966M XE 928G 972M XE 914G 910G

  forest products
  1290T HA871 322C HA771 541 543 TK370 TK380 1190T 533 1390 TK711 TK381 HA770 552 TK732 TK752 TK371 551 HA870 TK721 TK751 TK722 TK1051 TK741 1190

  excavator
  345B 345C L 330B L 320B FM LL 320C 312B L 350-A L 336D2 LXE 350-A 330-A L 320B 313B 345B II 311D LRR 318C 336E H 365B L E110B EL200B 312D 365C L 312E L 375-A E650 325C 317B L 325C L 312C L 365B 307 320-A N 320-A 313D2 GC 325 L 330C L 311B 336E LH 322B L 316E L 320B L 322 L 312D L 322B LN 320-A L 314E CR 330 L 320C FM 336F L 322C 318D2 313D2 LGP 315C 365C 340F 336F LN 322B E70B 312E 320B LL 322-A 365B II 340F L LRE EL300 314C 325B L 322-A L 336F LNXE 318D2 L 319D L 325-A L E300 312B 325-A LN 315D L 320B N 5080 312D2 319D 318E L 325B LN 345B L 320 L 321B 312D2 L 313F L 322C FM 312-A 315B L 313D2 325-A 320B LU 385B 330-A 314D CR 320-A S 336FMHPU 336F L XE 314D LCR 315B FM L 307-A E200B 317 N 318B 336F XE 312D2 GC 325 LN 336D2 L XE 311-A E120B 322 LN 312F 375-A L 320N 350 L 320B U 312C 336F 330B LN 319D LN 340F L UHD 336F LN XE 314E LCR 313F