• \
 • 095-1517: 095-1517 NBR (75) o 링
095-1517: 095-1517 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  095-1517: 095-1517 NBR (75) o 링

  부품 번호: 095-1517
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 내부 직경(in): 0.54
  • 도장: 없음
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
  • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  • 횡단면 직경(in): 0.09
  asphalt paver
  AP-655C BG-2455D BG-260D BG-2255C AP-1000D AP-1055D

  track-type tractor
  D3C III

  integrated toolcarrier
  IT14G IT28G

  paving compactor
  CB-54B CB10 CB-534D CB-44B CD-54B CB-634D CD-44B CS-531D CB7 CP-533D CS-533D CS-563D CP-563D CS-573D CS-583D CD8 CD10 CB-434D

  wheeled excavator
  M316C M322C W345B II M325C MH W330B M325B

  mini hydraulic excavator
  307D 308E SR 302.5 307B 303ECR 308E CR 307 305 304 303E CR 307C 308D 308E 308C 303

  road reclaimer
  RM-300 RM-500

  track-type loader
  933

  wheel-type loader
  928G 914G 910G

  forest products
  543 TK752 TK1051 TK721 HA770 541 TK380 551 HA871 TK722 TK751 TK711 HA870 HA771 TK741 322C TK381 TK370 533 TK732 1190 1390 1190T 552 1290T TK371

  excavator
  375 L 317B LN 325C 320C 374D L 312C 365B 375 322C 311C 318B N 315C 320B 330C L 320B N 374F L 320B L 365C 313B 330 L 365B II 345C 314C 318C 330 325C L 320C FM 385B 322B L 330B L 317B L 318B 325C FM 330C FM 330C 321C 345B 345B L 312C L 345B II 5090B 345C L 345B II MH 315 365C L 365C L MH 312 350 5080 322C FM 330C LN 315B L 317 N 350 L 365B L 330B LN 325B L 322B LN 319C 374F 320B S 312B 325B LN 317 330C MH 312B L

  skid steer loader
  232B 242B 242B3 216B 216B3 226B 257B 247B 226B3