095-1517: 095-1517 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  095-1517: 095-1517 NBR (75) o 링

  부품 번호: 095-1517
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 내부 직경(in): 0.54
  • 도장: 없음
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
  • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  • 횡단면 직경(in): 0.09
  wheel-type loader
  928G 914G 910G

  wheel feller bunchers
  HA770

  track type tractors
  D3CIII

  track-type loader
  933

  mini hydraulic excavator
  308D 308E CR 307B 303E CR 307-A 308E 302.5 303 307C 304 308C 307D 305 308E SR

  vibratory double drum asphalt
  CB10 CB7 CD8 CD10 CB54B CB44B

  track feller bunchers
  TK722 TK721

  wheeled excavator
  M322C W345B II W330B M325C MH M316C M325B

  paving compactor
  CD-44B CS-531D CS-533D CB-44B CB-534D CP-533D CS-563D CB7 CS-583D CB-54B CD-54B CB-634D CB-434D

  excavator
  375-A 322C FM 322C 320C FM 5080 330 L 325-A L 320C 325C L 325C 312B L 365B 322-A LN 350-A 315B FM L 345B II 320B LL 320-A 318C 345B L E120B 320 L 317-A N 317-A 385B 315-A 325C FM 325-A E120 322B L 312C L 320B L 374F 315C 318B N 322 L 325-A FM L 315B L 374D L 330C FM 365B II 365B L 307-A 322-A L 320B EL240B 320-A S 314C E240B 325B L 330B LN 330C L 320-A L 320B LU 330C LN EL300B 374F L 307 EL240C 322-A 325 L 312C 312B 322B LN 345B 317 N E240 E180 EL180 322-A N 330B L E140 E70 5090B 345C L 320B N 312-A 318B 320B U E200B E240C EL200B 320B FM LL 350-A L 330C 320-A N

  vibratory single drum smooth
  CS-573D

  wheel excavators
  M325BMH W330BMH W345BIIMH

  vibratory single drum pad
  CP-563D CP-533D

  brush cutters,industrial,other
  TK371

  stabilizers/reclaimers
  RM-300 RM-500

  forest products
  543 1290T 552 TK370 TK732 1390 533 TK381 HA870 1190 HA871 TK1051 TK741 541 TK711 TK752 322C TK380 HA771 1190T TK751 551

  wheel loaders
  IT28G 928G

  log loaders forestry
  320BLL

  skid steer loader
  242B 226B3 247B 232B 216B3 226B 216B 257B 242B3

  track loaders
  933LGP

  asphalt paver
  BG-2455D BG-2255C BG-260D AP-1055D AP-1000D AP-655C

  asphalt pavers
  BG-2455D

  integrated toolcarrier
  IT28G IT14G

  track excavators
  5090B E120B 330B 320C 325C 320B 322B 345B 385B 303ECR 375 320CU 325CL 374FL 365BL 325BL 365BMH 375L 330BLN 345BIIL 330BL 319CLN 330CL 365B 345CLVG 318C 322CLN 365CL 345BL 385BL 345BII 320BS 322CL 315CL 320CL 304CR 312BL 350L 320BLN 350 330L 320CLU 365CLOEM 325CCR 320CLRR 330 322BL 325B 325L 320BN 322LN 325 320S 325LN 330LN 315B 315L 322L 320L 322 320 320BL E300 312C

  track-type tractor
  D3C III

  forestry excavators
  320CFMHW 320CFMST 322CFMST 330CFMST 330CFMHW