1P-7115: 1P-7115 으로 서 단추를 고리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  1P-7115: 1P-7115 으로 서 단추를 고리

  부품 번호: 1P-7115
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  Classic 부품 옵션을 찾고 계십니까?

  애프터마켓 부품과 관련된 위험이 없는 경제적인 대체 수리 부품인 Cat® Classic 부품을 고려해 보십시오.
  브랜드: Cat
  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 내부 직경(in): 0.39
  • 마운트 유형: 곡면 장착
  • 볼트 유형: 0
  • 슬리브 길이(in): 0.62
  • 자재 설명: 0
  • 장착 유형: 0
  • 파일럿 외부 직경(in): 0.81
  • 헤드 외부 직경(in): 1.09
  marine products
  3516C 3512C 3516B 3512B 3512 3508C 3508B 3512E 3508 3516 3516E C175-16 C140-16 G3512E

  3500
  G3516 3516B 3512B G3512 G3516B G3516H 3512 3508B 3516CHD 3508 3512C 3516C 3512BHD 3516 XQC1600 3512CHD 3516BHD G3520C C175-16 G3516C

  wheel tractor-scraper
  637E 657E 627E 657G 627G 637G 637D 623E 627F 651E 623F

  wheel tractor scrapers
  627E 623E

  engine - generator set
  G3512E G3508 3516E 3516 3516B G3512 G3520B 3508B 3508 G3516 3512B G3520C 3512C G3516B G3520E 3516C 3512

  motor grader
  140G 160H NA 120H NA 140H ES 12H NA 135H NA 140H 12K 120G 135H 140K 2 140H NA 12G 14G 140K 160K 120H ES 160G 12H ES 130G 120H 163H NA 120K 2 160H ES 160H 120K 16H NA 16G 143H 14H NA 12H

  wheel-type loader
  901C 901C2 903C 994K 904H 902C2 902C 980C

  engine - industrial
  C175-16 3516B 3512B G3512 3508B SPF343 G3508 SR4 3516 3512E G3512B G3520B SPS343 G3516 G3516E PMG3516 C175-20 3512C SPF343C 3508 3512 G3512E G3516C 3516C 3508C G3508B G3520J G3508J G3512H G3516B SPT343 G3516J

  expanded mining products
  MD6540C

  motor graders
  12H 135HNA

  off-highway truck
  797 793F 794 AC 797F 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793F CMD 793F AC 795F AC

  large mining products
  5230

  challenger
  65D 65C 75D 85D 75C 85C

  generator
  SR4

  track-type tractor
  D8R D8R II

  petroleum products
  3508C 3512C 3508B C175-16 TH48-E80 3512 3516B 3516C 3512E 3512B CX48-P2300 TH48-E70 2016 3516

  off highway trucks
  785G 797B MT5300DAC 793FCMD

  wheel loaders
  903C2 980F

  excavator
  5130 5080 5230B 375 5130B 375 L

  earthmoving compactor
  826C