3E-9411: 3E-9411, 평면 와셔, 아연 일대일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  3E-9411: 3E-9411, 평면 와셔, 아연 일대일

  부품 번호: 3E-9411
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  측정 지표

  Cat 볼트와 일치 하는 경화 와셔 및 너트 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 마련 합니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 경화:
  • 마감: 아연편
  • 마감 참고 사항: Caterpillar는 많은 와셔의 마감을 아연 도금에서 아연편으로 바꾸고 있습니다. 새로운 코팅 방식은 부식 방지 시간을 720시간으로 늘려 줍니다. 현재 마감 방식의 재고가 소진될 때까지는 둘 중 한 가지 마감 제품을 받을 수 있습니다.
  • 와셔 유형: 평면 와셔
  wheel tractor-scraper
  623E 623F 637K 631K 621H 623H

  track feller bunchers
  TK1051

  forest products
  2384D 573C 2570D 2670D 2470C 345C 548 558 573D SH-58 563C 2670C 586C 322C 553C HFW232 563D

  track type tractors
  D7E D11T D11TCD D6K2LGP D6NLGP D8RLRC D7ELGP D6K2XL D6R2XL D6R2LGP D6R2

  vibratory single drum pad
  CP76B CP56B CP54B CP56 CP68B

  track-type tractor
  D11T D6N D6R XL D6K2 D6K2 LGP D8R D6N LGP D7E D7E LGP D6R D6N XL D6R LGP D6K2 XL

  wheel feller bunchers
  2570C

  track-type loader
  953C 973D

  stabilizers/reclaimers
  RM500B

  knuckleboom loaders
  2484D

  log loaders forestry
  325DFMLL

  wheel tractor scrapers
  627H 623H 631K 621H 637KLRC 631KOEM 631KLRC 621HOEM

  motor grader
  160M 3 AWD 140K 2 12K 140M 3 140M 2 140K 12M 3 120K 12M 2 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 120K 2 160K 160M 2 12H 160M 3

  wheel-type loader
  924G 962G II 928G 950H 988H 992K 972M 924GZ 950G II 962G 988K 938K 994H 924K 924H 966M 962K 980G II 930G 980H 962H 990K 924HZ 988 XE 966M XE 930K 930H 993K 926M 950G 988K XE 950K 928HZ 992G 930M 972M XE

  large mining products
  6020B 5230 6015B 5110BME

  asphalt paver
  AP655F SE60 VT XW AP555F AP600F AP500F AP355F SE60VT XW AP-1055F AP-1000F SE60 V XW SE50 VT AP655F L

  material handler
  M325D L MH M325D MH

  generator
  SR4B SR5

  forestry excavators
  322CFMLGP 322CFMST 538GF

  wheel loaders
  IT62H 950G 930K 992K 980H 938K 950M 986H 930G IT38G 988G 938G 938M IT62G 992G 962G 966M 980G 988K 993K 928HZ 924HZ 962M 928G 962H 924K 950H 924GZ 972M 930M 950K 928H 924G 990K 980C 990H IT28G 962K 980F 992KLRC 980GII 938GII 950GII 924H 962GII 972MXE 993KLRC 966MXE 990KLRC 988KLRC

  drill
  MD6310

  wheel dozers
  844H 834K 854G 834G 814K 824G 834KLRC 824GII 844KLRC

  wheel excavators
  MH3037 M325DLMH

  cold planers
  PM312 PM822 PM622 PM-201 PM-200 PM310 PM820 PM620 PM313LRC PM312LRC PM620LRC PM822LRC PM820LRC

  asphalt pavers
  AP655FLRC AP655F AP1055F AP555FLRC AP1000F AP600F AP655FL AP600FLRC AP500FLRC

  engine - generator set
  XQP100

  work tool
  DLK426 PRE426

  expanded mining products
  6015B

  track excavators
  345D 349D 385C 375 350 345BL 345CVGOEM 330CLN 349DL 345DL 385CFS 323DL 349DLVG 330CL 349ELVG 345DLVG 345BIIL 345BII 336D2L 322BL 325BL 330B 330BL 352FVG 365CL 365BMH 385BL 349EL 322BLN 320CL 345CLVG 365CLOEM 322CLN 320CS 375L 320BLU 320BL 345CL 349D2L

  off-highway truck
  793C 797B 789D 797F 793D 785G MT4400D AC 777E

  articulated trucks
  730DEJLRC 745C 730C2 735C 725C 730C 725C2 740CEJ 735 725 735B 730 740B 735DLRC 730C2EJ 730DEJ 735D 730CEJ 730D D400EII D350EII 740DEJ 745D 730DLRC D250EII 740BEJ 740OEM 735OEM 725OEM 730OEM 740GC

  vibratory single drum smooth
  CS64B CS66B CS74 CS54B CS68B CS74B CS76B CS11GC CS12GC CS10GC CS44B

  cold planer
  PM313 PM620 PM312

  vibratory double drum asphalt
  CB10

  engine - machine
  C4.4

  petroleum products
  CX35-C18I CX35-P800

  brush cutters,industrial,other
  2864C 586C 586CLRC

  3500
  3516E

  paving compactor
  CP-56B CP-74B CP-74 CB16 CS-74 CP-54B CB-68B CB15 CS-56B CP-663E CS-44B CS-76B CS-74B CS54B CS-78B CS68B CS-54B CP68B CP44B CP-56 CS-68B CS-56 CP56B CP-563E CD10 CS-663E CS56B CS-583E CD8 CP-76 CS78B CS-683E CS79B CP-68B CS74B CS-79B CP-64 CS-573E CB-66B CP54B CS-64B CS-66B CB13 CS64B CS-76 CP-573E CB7 CS-563E CS44B CB10 CB-64B CS-64 CP74B CP-44B

  asphalt screed-wt
  SE60VTXW SE60VXW

  engine - industrial
  C32 C4.4

  compactors
  836K 816K 815K 826G 836H 836KLRC 815KLRC 825GII 826GII

  motor graders
  140M2AWD 160K 160H 120K 140H 140K 12K 12M3AWD 160M3AWD 160M3 120M2AWD 120M2 160M2 140M2 120K2 12M3 140M3AWD 160M2AWD

  articulated dump truck
  D400E II 740B 730 740C 745 740 D250E II 725 730C 740 GC D350E II 735 OEM 730C2 EJ D300E II 735 735B

  vees 27 to 32 liter
  C32

  integrated toolcarrier
  IT28G IT28F IT62G II

  skidders
  525B 535B 545 545C

  wheeled excavator
  M325C MH M330D

  wheel dozer
  844K 834K 844 834H 8A4K 854G 824G II 824H

  off highway trucks
  797 793C 789D 797F 797FXQ

  excavator
  322C FM 320D FM 365C L 365B 365C 345B L 345B II 325C 538 330B L 320C 325C FM 350 345D L 385C 330C 330D MH 385B 345C 375 L 330D FM 320B L 345C L 330D L 330D 320C FM 325B L 568 FM 558 374D L 345B 349D L 322C 349E L VG 349D2 320B S 365B L 352F-VG 385C FS 345B II MH 325B LN 329E L 5130B 390D L 350 L 320B 325D FM 375 349E L 349D 385C L 320B N 315B L 365B II 325D L 336D 349E L HVG 568 FM LL 330C FM 349D2 L 5130 5110B 345C MH 336D L 324D FM LL 322B L 5230B 390D 345D L VG M325D L MH 5080 5090B 330B LN 336D2 L 330C LN 325D FM LL 320D 365C L MH 323D L 336F 330C L 385C L MH

  earthmoving compactor
  825G 816K 826G II 836G 836K 825H 825G II 826H 815K