3K-2559: 3K-2559 내부 스냅 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  3K-2559: 3K-2559 내부 스냅 링

  부품 번호: 3K-2559
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  인치, 나선형

  Cat 스냅 링은 부드럽게 한 탄소 강으로 제작 됩니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 두께 - B(in): 0.111
  • 보어 직경(in): 4.75
  • 스냅 링 유형: 내부
  • 자유 직경 - A(in): 5.03
  • 형상: 나선형
  oem solutions
  TR53

  track-type tractor
  10S D11T 11U D10 D11R D11N 10 11SU 11 10U 10C

  wheel tractor-scraper
  631E 641 637E

  motor grader
  16G 14H NA 14G 14H 16H NA 16H

  wheel-type loader
  936E 950F 960F 993K 992K G936 950E 950F II 990K 992G 950B 936 992C 950B/950E 966C 990 II 936F 994K 994 994D 994H 994F 990 966R 990H 992D

  wheel dozer
  844K 854K 854G 844 844H

  track-type loader
  977K 955L 955K 977H 977A 955H 977L

  wheel-type skidder
  528