4N-6408: 4 박 일-6408
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  4N-6408: 4 박 일-6408

  부품 번호: 4N-6408
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  지사 피스톤

  자세히 설명 하면:

  • 피스톤은 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

  특성:

  • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 길이(인치): 4
  • 높이(in): 0.8
  pipelayer
  587R 561D 572G 572R 583R 578

  wheel tractor-scraper
  621E 615C 621B 623E 623F 615C II 613 627E 613B 627B 627F 621F 623B 611 613C 621

  paving compactor
  CS-551 CB-614 CS-553 CP-553 PS-500

  engine - generator set
  3412 3406C 3408B 3208 3406B 3408C 3412C 3304 3408 3304B 3306 3306B 3406

  motor grader
  140H 16G 160G 12H NA 160H 16H NA 130G 140G 14G 12H 12G 143H 160H NA 12H ES 160H ES 140H NA 140H ES 163H NA 14H NA

  forest products
  227 FB221

  wheel-type loader
  966F II 966D 930T 930R 980G 930 916 926E 980F II 926 950E G926 970F 966G G916 980C 966E 910 972G 950B 966F 980G II G910 980F 950B/950E

  engine - industrial
  3306 3208 3412 3160 3408 3406B 3204 3304 3406 D333C 3408B 3406C 3306B 3412C 3408C 3304B HT400

  wheel-type skidder
  508 525 515 518C

  articulated dump truck
  D350D D30D D25D D25C D400E D40D D300E II D30C D300E D400D D400 D35C D250E II D350E D35HP D250E D300D D350C D300B

  engine - truck
  3208 3406B 3406C 3306C 3306B 3306

  challenger
  65D 65 65B 65C

  cold planer
  PR-1000 PM-465 PR-1000C

  generator
  SR4

  integrated toolcarrier
  IT18 IT28B IT18B IT12 IT28

  track-type tractor
  D5C PAT 3P 4S 4 D4H 8SU D6R 5 D6H 4P D7H 140 D3B D7G 143 8A D3C II D5C D5H D6H XL 57H 53 D4E D8R II D8N D3C D5H XL 5S D6H XR D6G2 LGP D7R 3 D5B 56 3S D7G2 D4B 7A 54 D4C II 8 153 D8R D5C PATLGP D6D 7SU D3 5A D4H XL 7S 6A 7U 6 56H 163 D4H III 5A PAT 8U D4E SR 55 D6H II 6SU D4C 4A 5P D6G2 XL 6S 141 57 7

  wheeled excavator
  W330B

  road reclaimer
  SS-250 RR-250B RR-250 RM-350 SM-350 RM-250C RM-350B SS-250B

  engine - machine
  3304

  wheel dozer
  824S 824C 814B 814F 824G 824G II

  track-type loader
  953 943 931B 931 973 931C 931C II 973C 977 935C 935C II 935B

  track-type skidder
  D4HTSK II 517 54H 527 D4HTSK III D5HTSK II 4P

  excavator
  225 330-A 245 215B 235D 225D 375-A 231D 330-A L 330 L 215D 330B 235C 350-A E180 5080 245B 330B L 245D 215C 219 229 215 330-A L EL180 229D

  earthmoving compactor
  815B 826C 825C 816B 826G 815F 825 825G 816F 826G II