6V-0405: 6V-0405 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  6V-0405: 6V-0405 실

  부품 번호: 6V-0405
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 강철 두께(in): 0.08
  • 강철 두께(mm): 2
  • 내부 직경(in): 0.54
  • 내부 직경(mm): 13.7
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
  • 외부 직경(in): 0.81
  • 외부 직경(mm): 20.6
  • 자재: NBR - 니트릴/강철
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  telehandler
  TH82 TH63 TH83 TH336C TH337C TH62 TH414C TH406C TH407C TH514C TH417C TH103

  cold planers
  PM310 PM312 PM313 PM312LRC PM313LRC

  pipelayer
  561M 561H 561N

  underground articulated truck
  AE40 AD40

  engine - generator set
  G3520B 3508 3516B 3512 3516 G3516H 3516C 3512B C13 3508B 3512C G3516 C18 G3508 PM3516 C175-16 G3516B PP3516 C15 C13GENSET G3520H

  track feller bunchers
  TK711 2390

  mini hydraulic excavator
  307B 302.5C 301.8C 301.6C

  forest products
  584 550 1190T 521 HH75 2290 TK741 554 HH65 574B 1090 550B HH500 HH55 580B 1290T 580 SAT318TSC 570 TK732 522 SAT323 584HD HH45 1190 564 HH44 DE TK722 TK721 TK751 551 SAT322T 532 2590 570B 2391 1390 574 511 SAT318T SAT323T SAT318 552 541

  work tool
  H50S H140E S H70S H100 H45S 120 BH30 100 H130E S BH27 CW-45 70S 63 H100S H120E S H160DS H160E S H120CS H70 PIN GRAB H140DS H120S 115 H180E S H110E S H90CS CW-20 CW-40 BH30W H130S CW-40S 160 H180S H140S H45 HM315 130 H180DS H90C H195 140 H140CS CW-30S CW-55S H50 CW-70 H115S H160CS H160S CW-30 70 CW-05 CW-55 HM312 H115E S CW-20S CW-45S H63S H63 CW-10

  track excavators
  312D 390FL 336FLN 352FOEM 320 336D2L 336-07GC 336-07 330CL 345BL 345CVGOEM 349ELVG 315DL 325BLN 320CS 320CL 325BL 349EL 325CL 349EVGOEM 374FL 316EL 325LN 322L 330FL 345DL 336DL 345BIIL 329DL 323ESA 320B 322BLN 320BS 315CL 330B 330BL 330CLN 323DLN 323DSA 345BII 320C 320S 330L 330DL 352FXEVG 330-07GC

  expanded mining products
  MD5125

  multi terrain loaders
  287C

  off-highway truck
  793C 784B 777D 785D 776D 789C 777G 793D 777C 789D 776C

  articulated trucks
  D550B D350E

  vibratory single drum smooth
  CS-583C CS-533C

  vibratory single drum pad
  CP-563C

  oem solutions
  CAT WDS

  cold planer
  PM-200 PM312 PM313

  vibratory double drum asphalt
  CB1.7LRC CB1.8LRC

  petroleum products
  TH35-E81 C13 CX31-C13I CX31-C11I TH35-C13I 3508C 2016 3516C 3512E CX31-P600 C175-16 3512B

  harvesters
  560B

  log loaders forestry
  320DFMLLB

  3500
  3512B 3516 G3516 3516B G3516H 3512 C175-20 3516C G3512H G3516C 3516BHD 3512CHD G3520E G3516E 3512BHD G3508 3508 G3520B G3512 G3520C

  paving compactor
  CB2.7 CD-54 CB1.7 PS-500 CS-563C CB-224D CB-34B XW CB-544 CS-653 CB-14 CC-24B CB-34 CB-34B CC-34B CB2.9 CB-22B CS-643 CC2.6 CS-573C CW-34 CB-32B CB-32 CB-545 CB-36B CS-533C CB-214D CP-563C CP-533C CP-653 CB-34 XW CB-24B CB1.8 CP-643 CC-34 CB-214E CB-534 CS-583C CB-225E CB2.5 CC-24 CB-22 CB-24 CB-225D CB-224E CB-14B

  motor grader
  16H 16M 143H

  wheel-type loader
  966G 962K 950M 962M 950K 966H 980K 966G II 972H 972G II 994K 966E 994H 966F II 994F 962M Z 972G 966D 950M Z 966F

  10 to 13 liter
  C13

  engine - industrial
  C-12 G3406 3516 C-10 3508 SPF343 3508B SPF743 3512 C13 G3508 SPT343 G3516B G3516

  articulated dump truck
  730C2 D400D D44B D35HP D30C 730C2 EJ D400 D40D D400E D25C

  engine - truck
  C-12 C-10

  skid steer loader
  297C 277C 262C 272C 256C

  challenger
  MTC835 MTC845 MT855 MTC865 MT865 MT845 MTC855 MT835

  large mining products
  5110BL

  vees 27 to 32 liter
  G3412 C32

  asphalt paver
  AP355F AP300F AP-255E AP-300D AS3143

  material handler
  MH3037 MH3022 MH3024 MH3026

  wheeled excavator
  W345B II M318D MH M322D MH M313D M320D2 M315D2 W330B M322F M318F M320F M316D M315D M322D M317D2 M318D W345C MH M324D2 MH M322D2 MH M322D2

  wheel dozer
  814F

  excavator
  312B L 317 N 336 GC 336D L 320E 345C L 350-A L 324E L 318B 330C LN 319D 349D L 374F L 390F L 329D L 323D S 345D L 320E L 336D2 L 365C L 349F L 329E LN 324D L 390D L 349D2 L 345B 330D L 340F 330F L 318E L 312B 317-A 320C 349E 330C 315C 336D LN 325D L 312C 312-A 345B II 374D L 320 L 320B L 315D L 316E L 318C 322N 320-A 345C 320-A L 385C 330 312E 322-A LN 325D 325-A L 330 LN 330D LN 319D L 349F 330 L 350-A 390D 312E L 349D 345D 323D L 320-A S 345B II MH M318F 312D L 325C 330-A LN 349E L 319D LN 320D FM 323D LN 330-A L 336F LN 320B 320E LN 320-A N

  wheel loaders
  962M 966F 950M 950K 962MZ 966FII

  earthmoving compactor
  816F 815F