6V-0406: 6V-0406 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  6V-0406: 6V-0406 실

  부품 번호: 6V-0406
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 강철 두께(in): 0.08
  • 내부 직경(in): 0.68
  • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
  • 외부 직경(in): 0.94
  • 자재: NBR - 니트릴/강철
  • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
  telehandler
  TH83 TH580B TH62 TH355B TH210 TH82 TH103 TH560B TH63 TH215 TH360B TH460B

  paving compactor
  PS-200B CB-225E CB-534 PS-150B CB-544 CB-214D CB-224E CB-535B CB-214E CB-225D CB-224C CB-525B PS-300B PF-300C CB-214C PS-150C PS-300C CB-224D CB-545 PF-300B CB-523B

  engine - generator set
  G3516 G3412 G3512 G3508 G3516B

  motor grader
  12M 120M

  forest products
  574B HH75 SAT223T SAT630 TK371 HH44 DE SAT322TSC HH65 SAT323T HH55 SAT318 SAT325T SAT323TSC 584HD SAT318T SAT323 SAT322 SAT322T HA871 SAT318TSC SAT420 HH45 TK381 HA771 564 584 554 574

  work tool
  PC206 PC305B CR50 BH30W 140 P40 MD-250 PC204 PC412B PC310B 160 P25 S80 BA22 63 H100 S130 H160CS H90CS PC306B 70 H100S PC210 H50S H195 CR20 PC408B P28 H70S 130 BH30 S40 120 BA25 S50 PC205B H70 PP120 H50 H180S H130S HM825 S25 100 CR35 H90C PC104B 115 H63S PC205 CR28 H45S PH126 S30 H140CS H45 70S H160S H120CS H63 H115S P16 BH27 BA30 H140S PC203 H120S

  wheel-type loader
  938G II 980G 962M 914G2 950M 906H 914G 908H 938G

  engine - industrial
  G3508 G3412 G3516 G3512 G3408B

  expanded mining products
  MD6420C MD6420 MD6420B

  articulated dump truck
  D300E D400 D400E D250B D250E II D300E II D250D D25D D400E II D350E II D44B D30D D300D D300B D35HP 725 D35C D400D D350D D30C D350C D40D 730 D25C D20D D350E D250E

  oem solutions
  OEMS

  material handler
  M325D L MH MH3037 M325D MH

  asphalt paver
  AP655F SE34V SE60 VT XW AP555F AS4173 AP600F AS4252C AS4251C BG1055E SE50 VT AP-800 AP-800B AP500F AP-1055E AS4251 SE34VT BG1000E SE60VT XW AP300F SE60 V XW AP-300D AP355F AP-500E AP-255E AP-1055F AP-655D BG500E AP-555E SE60 V AP-1000E SE50 V BG555E AP-1000F AP-600D AP655F L

  integrated toolcarrier
  IT38G IT14B IT38G II IT62G IT18B IT14G2 IT12B IT28B IT38F

  wheeled excavator
  M322C M318C W345C MH M318C MH W345B II W330B

  drill
  MD6310

  excavator
  330D 345D 330FMHPU 320B S 320D FM M325D L MH 336F 320B L 345C L 345B L 336D L 325D 349D L 330F 345B 330B L 330D L 325B L 349D2 329D L