6Y-5352: 6Y-5352 원판 마찰
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  6Y-5352: 원판 마찰

  부품 번호: 6Y-5352
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

  Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
  브랜드: Yellowmark
  Yellowmark™ Paper Friction Disc
  motor grader
  12H 12K 120H NA 135H 120K 2 140H NA 12H NA 160H ES 160H 140H 120H 12H ES 163H NA 160H NA 160K 120K 135H NA 143H 120H ES 140H ES 140K 163H 140K 2

  wheel-type loader
  962H 936E 962G 950F 966C 950G 950H 950F II 936 962G II 936F 950G II 966H 950E 960F 950B 950B/950E G936 966R

  track-type skidder
  527 517 D5HTSK II

  integrated toolcarrier
  IT62H IT62G IT62G II

  pipelayer
  561M 561N

  wheel tractor-scraper
  613G 613C 613C II

  track-type tractor
  D5H D6M D6N 5 D5M 5A 5S D5H XL D5N 5P 55