9W-9856: 9W-9856 디스크도 마찰
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

  9W-9856: 9W-9856 디스크도 마찰

  부품 번호: 9W-9856
  브랜드: Cat
  가격을 가져오는 중.....

  단위:
  • 미국
  • 미터법
  • 두께(in): 0
  • 외부 직경(in): 0
  underground articulated truck
  AD30

  wheel-type loader
  988G 988K 986K 980G II 980H 980C 988F 980G 988H 988F II 980K HLG 988B 980K

  track type tractors
  D9R D10R D10N D9RLRC D9N D8L

  articulated dump truck
  D350E II D400E D350E

  compactors
  836G 826G 825K 826K 836H 825H 826GII 836KLRC 825GII

  articulated trucks
  D40D

  underground articulated trucks
  AD30

  pipelayers
  589

  underground mining loaders
  R2900G

  load, haul, dump
  R3000H

  track-type tractor
  D9T D9R D10T2 D10T

  wheel dozer
  824K 834K 824G II 834H 834G 824G

  wheel loaders
  986H 980H 980K 980F 980GII 980FII

  wheel dozers
  824H 834B

  earthmoving compactor
  836K 826K 826C 825K 836 826G II 825G 826H 825G II