Cat® Reman-produkter

1
Vis lokale priser og lagerbeholdning, og legg inn ordrer på nettet.
  • Produkter
  • Bærekraft
  • Referanse

Bra for kunder

Cat® Reman-deler og komponenter gir samme ytelse og pålitelighet til en brøkdel av prisen på nye deler, samtidig som de negative miljøpåvirkningen reduseres. Og god tilgjengelighet gir deg flere alternativer ved reparasjon og overhalingstid. Resultatene er maksimal produktivitet og lavere kostnader.

Forretningskategori

Overhalingsprogrammet er basert på et utvekslingssystem hvorved du returnerer en brukt komponent (kjerne) til gjengjeld for våre overhalte produkter. Reman-alternativer er på en måte vi støtter utstyret ditt og hjelper deg med å redusere eier- og driftskostnader.

Miljø som kan medføre slitasje

Fordi vi overhaler komponenter som nærmer seg slutten av levetiden, til samme tilstand som ny, reduserer vi avfall og minimerer behovet for råstoff for å produsere nye deler. Gjennom nyproduksjon yter vi et av de største bidragene til bærekraftig utvikling – ved å holde ufornybare ressurser i omløp for flere livssykluser.

Bærekraftighet

Reproduksjon er prosessen med å returnere utelukkede produkter i samme tilstand som når produktet ble opprinnelig produsert, i et produksjonsmiljø. Produktene returneres til den opprinnelige "same-som-ny"-tilstanden eller noen ganger bedre når det gjelder holdbarhet, levetid og ytelse.

Cat Reman Bærekraft Høydepunkter:

  • 2 + millioner "kjerner" returnerte i 2010
  • 134 millioner pund materiale gjenfabribert eller resirkulert per år
  • Resirkuler 200 000 pund papp, 3,4 millioner pund tre årlig
  • Bevaring av ~ 85% av original energi "verdi legg til"
  • Vi nærmer oss "deponifri" status