Lagre

1
Vis lokale priser og lagerbeholdning, og legg inn ordrer på nettet.

{imgAlt}Cat®-lagre brukes i hver drivlinjekomponent og praktisk talt alle mekaniske komponenter i Cat-maskiner. Men på grunn av den varierende hastigheten, kraften, dreiemoment og trekkraft som går gjennom drivverket, kan ikke én type lagre oppfylle alle de strenge kravene. Flere typer lagre er nødvendig, der hvert lager er fagmessig konstruert og nøyaktig tilpasset den typen belastning det bærer.
Lagre brukes til å la deler bevege seg jevnt med minimal friksjon, varme og slitasje, ofte under ekstreme belastninger. Vi tilbyr to grunnleggende typer lagre: vanlig (hylse) og antifriksjon.
Fordi lagrene er et kritisk aspekt ved å opprettholde trygt og pålitelig utstyr, er det å etablere og følge et forebyggende vedlikeholdsprogram en nøkkelfaktor for å garantere lang levetid og minimere nedetid på utstyret.
Kunder forteller oss at de får dobbel slitestyrke fra Cat-lagre kontra industristandardlager i mer krevende bruksområder. Her er grunnen:
1. Profilen på rullende elementer: Nøkkelfaktoren for å understøtte de høye belastningene som genereres av krevende bruksmiljø for Cat-utstyr, er den spesialiserte formen til lagerrullelementet. Denne nøyaktig profilerte formen bidrar til å redusere gropkorrosjon og brudd. Riktig profil eller krumming på de rullende elementene muliggjør høy belastningsevne og lang levetid. Dette betyr at kundene kan drive sitt Cat-utstyr hardt og fremdeles oppnå den maksimale levetiden som de store systemene er beregnet for.
2. Overflate: Spesial-overflatebehandling øker lagerets og komponentenes levetid ved å sørge for overlegen kontroll av oljeprofilen på rullende flater. Dette reduserer friksjon og varmeoppbygging, som er nødvendig for at komponentslitasje skal oppstå. Som et resultat får kundene levetiden på komponenten de betalte for – og få maksimal verdi fra utstyret.
3. Bruksspesifikk design: Ingen kjenner brukskravene til Cat-utstyr og hvordan det omdannes til strukturelle krav og designkrav bedre enn Caterpillar. Lagerytelse er avgjørende for å oppnå tiltenkt levetid på drivverket. Caterpillar spesifiserer lagerfunksjonene som leverandørene skal oppfylle for å sikre at kritiske tannhjul, aksler og løperverk er ordentlig tilpasset og justert etter behov. Å spare småpenger på lagre kan føre til større kostnader senere i form av kortere levetid eller prosjektrelaterte kostnader som følge av uventet nedetid på utstyret.
4. Avfallsbestandig materiale: Caterpillar inkorporerer proprietære varmebehandlingsprosesser og bruker spesielle materialer for å oppnå en lagerflate som har vist ekstrem motstand mot feil forårsaket av rusk i systemet. Dette betyr at forurensninger og metallspon som sirkulerer gjennom systemet, med mindre sannsynlighet vil fremskynde lagerslitasje. Kunder opplever opptil dobbelt så lange levetid på dette produktet i forhold til standardlagre i mer krevende bruksområder. Avlastningsbestandige lagre tilbys for større Cat-anleggsdumpere.
Smøremidler er et kritisk aspekt ved vedlikehold av lagre. Det er viktig at du alltid holder smøremidlene rene når du påfører dem og dekker til beholderne når de ikke er i bruk. Bruk også alltid riktig type og mengde smøring, da dette vil spille en nøkkelrolle for slitestyrken til lagrene. Se vår vedlikeholdsveiledning for lagre. Kontakt din nærmeste Cat-forhandler for mer informasjon.