Drivstoff/vannseparatorer

1
Vis lokale priser og lagerbeholdning, og legg inn ordrer på nettet.
{imgAlt} Vann i diesel er en av de mest skadelige elementene i et drivstoffsystem. Store mengder vann kan føre til krafttap, filtertilstopping, korrosjon av drivstoffsystemkomponenter, økt drivstofforbruk og kraftig slitasje på innsprøytningene. Dette gjelder spesielt i drivstoffsystemer som drive under høyt trykk, som brukes til å innfri nye, strengere utslippskrav.

Cat® drivstoffvannseparatorer gir best beskyttelse for dine kritiske drivstoff
komponenter ved å fjerne store partikler, nesten alt fritt vann og 90% emulgert
vann, for å forlenge levetiden til drivstoffilteret og drivstoffinnsprøytningene.

Designet og produsert av Cat, kontrollerer vi kvaliteten på delene du trenger for å holde
utstyret ditt på optimale nivåer. Dette gir mer oppetid og lavere
reparasjonskostnader for bedriften din.