Skiver

1
Vis lokale priser og lagerbeholdning, og legg inn ordrer på nettet.
{imgAlt}

Maskinvareskiver og skivesett

Cat®-skiver og tilsvarende herdede bolter og mutre danner et tilpasset system som alltid leverer pålitelige festemidler.

Typer av vaskemidler:

  • Tommer / metrisk
  • Lås vaskeskiver Ikke-herdet
  • Skruer sinkbelagt
  • Flathode / Maskin
  • Rundhode / Maskin
  • Grovgjenge (flate maskinskruer, koppunkt, firkanthodet, taperlåsbolter)