Informacje dotyczące polityki zwrotów

O ile nie zaznaczono inaczej za pomocą ikony części () niepodlegającej zwrotowi, większość części można zwrócić autoryzowanemu dealerowi Cat® zgodnie z polityką zwrotów.

Informacje o gwarancji

Zasadniczo gwarancja na części zakupione w witrynie Parts.Cat.Com wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, zgodnie z definicją przedstawioną w Ograniczonej gwarancji Caterpillar. Gwarancja na części obejmuje wady materiałowe i produkcyjne w całym okresie gwarancji od momentu zainstalowania. W celu uzyskania pełnych informacji na temat gwarancji należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Skontaktuj się z nami

Znajdź dealera