Uppsugnings- och spillsatser

1
Visa lokala priser och lagersaldon och beställ online.
{imgAlt}

Från mindre spill vid reparationer till större läckage, hittar du produkter här som kan suga upp kemikalier, lösningsmedel, oljor, kylvätskor, petroleumprodukter, vatten, vattenbaserade vätskor och till och med syror och basiska vätskor.

Uppsugningsprodukter, stora och små spillsatser

  • Uppsugningsmattor, rullar och dynor (inklusive extra synliga och universella mattor)
  • Uppsugningsrullar och -dynor för enbart oljor
  • Golvuppsugningsprodukter
  • Absorberandeerande spillsatser (från små spillpåsar, vagnar och satser till stora spillsatser)
  • Uppsugningskuddar (suger upp små till medelstora spill av olja och andra icke-aggressiva vätskor. Används bäst när spillet är under kontroll)
  • Rörliknande uppsugningssockar (för att suga upp och hålla kvar hydraulolja, kylvätska, icke-aggressiva vätskor, vatten och till och med farliga vätskor, vid läckage och spill runt maskinerna)

Uppsugningsrullar

Cat® uppsugningsrullar tillverkas i flamtåligt material som är perfekt för områden med mycket gnistor (som rum med svetsning eller slipning).