Föroreningskontroll

1
Visa lokala priser och lagersaldon och beställ online.
{imgAlt}

Föroreningar som inte syns med ögat kan ändå reducera motorns kraft och leda till förtida komponentfel. Undvik förseningar och skador på motorn och maskinens komponenter med hjälpa av Cat® föroreningsprodukter

Motverka en ohälsosam arbetsmiljö

Smuts, damm och skräp kan göra servicecenter, fabriker och byggarbetsplatser till ohälsosamma platser. Skydda både dig själv och arbetsmiljön med rätt föroreningskontroller till hands.

Produkter för föroreningskontroll

  • Valsskydd
  • Cylinderskydd
  • Motorskydd
  • Golvskydd
  • Stolsöverdrag
  • Ziplock-påsar
  • och mycket mer …

Genom att kontrollera föroreningarna på arbetsplatsen kan du öka effektiviteten och hålla dig själv, medarbetarna, motorerna och maskinernas komponenter undan från onödig exponering för ohälsosamma ämnen.