• Cylindertätningar
 • Produkter
 • Referens
{imgAlt}Cat® tätningar är särskilt konstruerade för att hantera de ökade kraven på tryck och temperaturer i dagens hydraulcylindrar. Använd äkta Cat-tätningar så slipper du läckor och reducerad prestanda. Vi tillhandahåller över 1 000 olika tätningar för alla dina tillämpningar.

Snabb och effektiv återtätning av dina hydraulcylindrar är bara ett av flera sätt du kan sänka dina rörelsekostnader och öka prestandan hos maskinens hydraulsystem. Cat hydraulcylindertätningar hjälper förare och ägare få ut optimal produktivitet till lägsta möjliga kostnad.

Tätningstyper:

 • Avstrykartätningar som trycks på plats
 • Avstrykartätningar som låses på plats
 • Dämpartätningar
 • U-skålstångtätningar
 • Bufferttätningar
 • Huvudtätningar
 • Huvudslitringar
 • Huvudslitringar med metallager
 • Kolvtätningar
 • Kolvslitringar

Bättre material:

Cat stångtätningar för hydraulcylindrar har ett särskilt uretanmaterial som ger bättre prestanda jämfört med det material som användes i tidigare tätningar. Detta material ger:
 • Bättre sättning. Sättning mäter ett materials förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter kompression. Cats uretanmaterial ger en förbättring på upp till 25 % av sättningsförmågan jämfört med tidigare material, utan att göra avkall på sträckhållfasthet eller tätningens hårdhet.
 • Bredare temperaturtillämpning. Cats stångtätningar för hydraulcylindrar kan arbeta inom ett större omfång av arbetstemperaturer än tidigare varianter, utan att tätningen försämras.

Funktioner och fördelar


                     
 

Funktioner

 
 

Fördelar

 
Avstrykartätning med dubbel läppGer bästa kontakt med stången för att förhindra intrång av föroreningar. Dessutom hjälper lufthål som är ingjutna i den inre läppens radie till att förhindra att dessa tätningar ändrar läge under drift.
Cat® U-skåltätningar har också en dubbel läppDenna utformning säkerställer enhetlig kontakt för oljetätningsläppen, vilket hjälper till att ge bästa prestanda och livslängd. Cats U-skåltätningar samarbetar med bufferttätningarna för att optimera tätningsprestandan samtidigt som tryckökning minimeras.
Tryckaktiverade bufferttätningarDessa Cat-tätningar utövar tryck på stången endast när det behövs. Eftersom lufthålen ger en passage för högt tryck att släppas tillbaka in i cylindern minimerar bufferttätningar från Cat tryckökning, vilket minskar felen hos U-skålen.
Stöds av garantin för Cat®-reservdelarCats torkare, U-skål och bufferttätningar har designförbättringar som ger bättre prestanda, minskar läckage och ökar tätningens livslängd.