• Redskap med markkontakt
  • Produkter
  • Referens
{imgAlt}Cat® redskap med markkontakt (G.E.T.) är de enda verktygen för tung användning som konstruerats för hela ditt företag – byggda av branschledaren och utformade för att fungera perfekt med Cat-skopor och -maskiner. Resultatet är ett nyskapande system helt optimerat för produktivitet redan från början.

Att välja rätt G.E.T. kan ha stor inverkan på produktiviteten och lönsamheten. Därför tillhandahåller Caterpillar ett brett utbud av integrerade markutrustningsredskap anpassade för specifika tillämpningar. Öka maskinens produktivitet genom att matcha G.E.T.-produkter till dina tillämpningar.


Skydd för blad, skopa och rivararm

Våra kunder inom bygg, gruvdrift, lantbruk och anläggning förlitar sig på Cat G.E.T.-produkter av högsta kvalitet för att förebygga skador och slitage samt skydda sina dyrbara blad, skopor och rivararmar.

                                                                                                                                                                                                                            
Cat G.E.T.:Till dina Cat-maskiner:
• Skärstålsskydd• Grävmaskiner
• Adaptrar• Schaktare
• Rivarskydd• Lastare
• Skärstål• Grävlastare
• Skydd för sidostänger• Väghyvlar
• Spetsar• Beläggningsmaskiner
• Slitageskydd• Rivare
• Skrapor

Caterpillar garanterar att de flesta redskap med markkontakt inte ska gå sönder vid normal användning. Om en Cat G.E.T. går sönder ersätter Caterpillar delen utan kostnad. Fråga din Cat-återförsäljare för mer information om garantin.