\

Systemhantering

Hitta reservdelar till din utrustning
Filter
Inga matchningar hittades

Vi kunde inte hitta några verifierade reservdelar som matchar ditt serienummer. Det kan bero på att vi inte har information om det här serienumret, eller att vi för närvarande inte kan verifiera reservdelar i den här kategorin.

För att se alla reservdelar i den här kategorin tar du bort filtret för serienummer eller se Reservdelshandboken. Om du fortfarande har frågor ber vi dig kontakta din återförsäljare.

Har du tittat i Reservdelshandböckerna?
Sök på serienummer och läs igenom serviceinformationen för att hitta din reservdel.
Har du ditt serienummer?
Titta på den här så-gör-du-videon för mer information om hur du beställer utifrån utrustning och andra sätt att hitta den reservdel du behöver.
Har du hört talas om Resource Center?
Visste du att det finns en sida med så-gör-du-videor, uppdateringar om de senaste funktionerna och mer?
Visa lokala priser och lagersaldon och beställ online.
  • Produkter
  • Referens

Hantering av hydraulsystem

Kundens krav på mer kraftfull och lättanvänd utrustning har gjort det viktigare än någonsin att hydraulsystemet hanteras korrekt. Skicket på en maskins hydraulik kan göra stor skillnad på mängden arbete den kan utföra och till vilket pris. Cat®-återförsäljare tillhandahåller ett stort utbud av hanteringstjänster som hjälper maskinägare hålla hydrauliken i toppform.

Dålig hantering av hydraulsystemen kan leda till komponentfel. Sådana genererar stora mängder nötande skräp som sedan cirkulerar i hydraulsystemet. Att rensa upp efter ett fel på en hydraulkomponent kan ta veckor och kosta tiotusentals kronor.

För att undvika att komponenterna i hydraulsystemet går sönder har Cat-återförsäljarna tre tjänster att erbjuda som håller hydraulsystemet i toppskick.

  • Föroreningskontroll
  • S•O•SSM-tjänster
  • Tekniska inspektioner

Föroreningskontroll

Vätskeföroreningar är den främsta anledningen till fel på hydraulsystem. Genom att bättre kontrollera föroreningar kan du upprätthålla systemets effektivitet, förlänga livslängden på komponenterna och åtgärda problem innan de leder till dyra reparationer och oplanerade driftstopp. Caterpillars guide för hydraulsystemunderhåll förklarar vad föroreningar innebär, hur de tränger in, varför de kan skada hydrauliken samt hur maskinägare kan samarbeta med Caterpillar och Cat-återförsäljarna för att hålla dem i schack.

Inre spelrum mäts i storleksordningen 5–30 mikrometer. Som jämförelse är diametern på ett mänskligt hårstrå cirka 80 mikrometer. Den minsta partikel det mänskliga ögat kan uppfatta är 40 mikrometer, vilket innebär att även partiklar som ögat inte kan se kan leda till skador i dagens hydraulsystem.

Schemalagd oljeservice S•O•SSM

Eftersom hydraulsystem är slutna system, måste du veta vad som händer internt i dessa. Det bästa sättet att övervaka föroreningar och hydraulsystemets övergripande status är att använda din Cat-återförsäljares S•O•SSM-tjänster.

Regelbundna vätskeprover kan identifiera problem på ett tidigt stadium och undvika stora reparationskostnader. Caterpillars ingenjörer och kemister har utvecklat oljeanalystester som utvärderar inte bara själva olja, utan även skicket på hydraulkomponenterna. Våra skickliga tekniker tolkar sedan resultaten och ställer snabbt diagnoser för problem med betydligt högre precision än oberoende oljelaboratorier.

Cat S•O•S-tjänsterapporter:

  • Oljerenhetsanalys (partikelräkning)
  • Slitagetaktanalys (komponentslitage)
  • Oljeskickanalys (oljenedbrytning)
  • Oljeföroreningsanalys (yttre föroreningar)

Tekniska inspektioner

Effektförluster är svåra att upptäcka men inverkar negativt på maskinens prestanda. Dagliga inspektioner av hydraulsystemet som utförs av dig och dina förare kan hitta läckage och andra mindre problem innan de orsakar oplanerade driftstopp.

För att garantera att hydraulikberoende utrustning fungerar på bästa sätt, rekommenderar Caterpillar detaljerade kontroll av motorn och hydrauliken var 2 000:e drifttimme eller när vätskeanalysen påvisar höga nivåer av föroreningar. Bland dessa periodiska inspektioner ingår kontroll av systemtryck, cykeltider och mer som kan identifiera problem och hjälpa oss att rekommendera åtgärder.

En av effekterna av vätskeföroreningar är en effektförlust i hydraulsystemet som ökar långsamt med tiden. Undersökningar visar att effektiviteten kan minska med så mycket som 20 % innan även de mest observanta förare upptäcker problemet. Detta innebär ökad bränsleförbrukning, lägre produktion, längre arbetstider och extra slitage på maskinen.

Effektiv hantering av hydraulsystemet ser till att maskinerna arbetar med högsta produktivitet, minimalt med driftstopp och lägre rörelsekostnader.

Fråga din Cat-återförsäljare hur de kan sätta upp ett program för hantering av hydraulsystemen i ett serviceavtal redan idag.