Dieselavgasvätska (DEF)

Visa lokala priser och lagersaldon och beställ online.
  • Produkter
  • Referens
{imgAlt}

Vad är dieselavgasvätska (DEF)?

Dieselavgasvätska (kallas även AUS 32 eller AdBlue i Europa, Australien och Nya Zeeland) är en lösning av fast urea upplöst i avjonat vatten till en koncentration av 32,5 % urea och 67,5 % avjonat vatten.

Så här fungerar DEF

Kontrollerade mängder DEF-lösning sprutas in i motorns avgasström före SCR-katalysatorn. Temperaturen i avgaserna omvandlar urean i DEF-lösningen till ammoniak. Ammoniaken och NOx i dieselavgaserna reagerar i SCR-katalysatorn och NOx omvandlas till kväve (N2) och vatten (H2O).

Typiska egenskaper hos en DEF-lösning med 32,5 % urea


EgenskapTypiskt värde
pH9,5
Kinetisk viskositet vid 25 °C1,28 cSt
Ytspänning vid 25 °C65 mN/m, min.
Värmningskapacitet0,82 BTU/lb (°F)
Ångtryck (relativt vatten)0,88

  • Caterpillar tillhandahåller DEF i flaskor på 2,5 gallon (9,5 l) för enstaka användning samt i storpack på 264 gallon (1 000 l).
  • All kommersiell DEF som uppnår kraven i ISO 22241-1 är godkänd för användning i Cat® SCR-utrustade fordon.