Eftermontering

  • Produkter
  • Referens
{imgAlt}Caterpillar investera i forskning och utveckling kontinuerligt för att förbättra sina nya produkter. Som ägare till en Cat®-produkt kan du dra nytta av detta. Caterpillar utvärderar och väljer ut särskilt värdefulla funktioner från nylanseringar som vi erbjuder våra kunder som uppgraderingar till befintliga maskiner och motorer. Här ingår uppgraderingar av prestanda, ergonomi, åtkomst, ägande- och rörelsekostnader och hur enkla de är att serva.
Till skillnad från våra konkurrenter ser vi det ursprungliga köpet av en Cat-produkt endast som början av produktens livscykel.

Cat eftermontering

  • Lägg till funktioner som vad tillgängliga (men inte valdes) när utrustningen var ny
  • Lägg till funktioner som lanserats med nyare utrustning (som inte fanns tillgängliga när din modell var ny)
Med utvalda uppgraderingar av Cats utrustning, maskiner och komponenter kan du utöka arbetstimmarna och livslängden. Cat eftermonteringsprogram och eftermonteringssatser är konstruerade för att:
  • Uppdatera säkerhet, komfort, prestanda, underhållsmöjligheter och/eller utseende för tidigare utrustning
  • Förlänga produktens användbara livslängd
  • Öka lönsamheten, begagnatvärdet, företagets image och förarens komfort
Med bättre tillförlitlighet och hållbarhet och enkel montering, är Cat eftermonteringssatser och servicedelar alltid tillgängliga överallt i världen, och Caterpillars reservdelsgaranti följer alltid med.
Din Cat-återförsäljare kan berätta mer om alla uppgraderingar och eftermonteringsalternativ som finns tillgängliga för att förbättra dina Cat-produkter och dina resultat.

» Ramstyrda dumprar


» CT- och MT-lastare


» Kompaktor


» Grävmaskiner


» Marinindustri


» Väghyvlar


» Bergtruckar


» Olja och gas


» Landsväg


» Slirstyrd lastare


» Bandschaktare


» Hjullastare