Givare

Caterpillar tillhandahåller givare för industriella, terräng-, diesel- och motortillämpningar. I utbudet ingår bland annat vätskenivågivare, pulsbreddsmodulerade tryckgivare, aktiva varvtalsgivare, synkroniseringsgivare med hög precision, lägesgivare och temperaturgivare.
Utbudet av Cat®-givare innefattar:

Vätskenivågivare

 • Bränslenivågivare

Lägesgivare

 • Cylinderlägesgivare
 • Robusta rotationslägesgivare
 • Medelrobusta rotationslägesgivare
 • Rattvinkelgivare

Tryckgivare

 • PWM-givare för högt tryck
 • Tryckgivare för integrerade kontakter
 • Trådbundna PWM-tryckgivare

Varvtals-/synkroniseringsgivare

 • Aktiva varvtalsgivare med Hall-effekt
 • Synkroniseringsgivare med hög precision
 • Synkroniseringsgivare för låga varvtal

Temperaturgivare

 • PWM-avgastemperaturgivare
 • Avgastermoelement
 • PWM-temperaturgivare
 • Aktiva temperaturgivare
 • Passiva temperaturgivare