• Verkstadsutrustning
  • Produkter
  • Referens
{imgAlt}En säker och ren arbetsmiljö är otroligt viktig för alla som arbetar i, på eller runt Cat®-utrustning.
Att ha rätt verkstadsutrustning till hans för jobben hjälper dig att hålla nere arbetsstoppen, maximera produktiviteten och hålla koll på dina resultat.

Maskin- och verkstadsutrustning

Oavsett om du behöver ny skyddsutrustning , arbetsbelysning eller specialiserade skärverktyg till jobbet, hittar du alla maskin- och verkstadsverktyg du behöver hos Cat verkstadsutrustning, för att ditt jobb ska bli enklare och arbetsplatsen säkrare.
Fråga din Cat-återförsäljare om högkvalitativ underhålls- och reparationsutrustning.