033-6027: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  033-6027: O 形密封圈

  零件号: 033-6027
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 19.2
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: FKM - 氟橡胶
  • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
  • 横截面直径(mm): 2.5
  • 涂层:
  mex
  308E2 CR 308E2CR, 307E2

  bhl
  446B, 420D, 430D, 424B2, 446D, 424B

  uat
  AD60, AD55, AD55B

  lhd
  R1700K

  emac
  C9.3

  fp
  584HD, 563C, 584, HH55 2570C, 2670C, 573, 573C, 586C, 2864C, HH75 HH65 HH45

  ttl
  933C, 933, 939C, 973, 939

  drll
  MD6310 MD6250

  wtl
  972G, 972M XE 990 II 938F, 966G, 990H, 928H, 992G, 980K HLG 960F, 950F II 950H, 972G II 962K, 966M XE 962G, 962H, 966H, 966E, 980G, 980K, 980M, 908, 914G, 980H, 986K, 962G II 992K, 966M, 928G, 972M, 950G II 924GZ, 994K, 980G II 938G, 988F II 924G, 938G II 990, 950G, 990K, 906, 924HZ, 993K, 992C, 980F, 924H, 924F, 982M, 972H, 910G, 966L, 988K XE 980C, 986H, 966F II 950K, 972L, 988K, 914G2, 902, 992D, 930H, 966D, 966G II 97AM 988 XE 966F, 970F, 904B, 950F, 972K, 988F, 928HZ, 966K XE 966K, 988B

  comp
  CB-334E, CP-34 CS-54B CB-335D, CS-423E, CS54B, CS-433E, CP44B, CS-64B CP-433E, CS44B, CCS7, CS-44B CP-44 CB-334D, CB-214D, CB-224D, CS-66B CS64B, CP54B, CS-44 CS-431C, CB-335E, CS-34 CP-54B CB-225D, CP-44B CCS9

  chal
  85C, 75D, 65C, 95E, 65E, 75E, 85E, 75C, 85D, 65D

  meng
  C7 3412E C32 C18 C9.3 C30

  adt
  735B, 735C, 725C, 740, 725C2, 730C2 EJ 730C, 740B, 740C 740 GC 745 745C, 730C2, D350E, D400E

  ttt
  D10N, D5H, D8R D10T2, D9R, D6T, D3C III D8T, D6R, D3G, D8N, D4K2 XL D6T XW D6N LGP D4C III D8L, D6T LGP D6T XL D6R II D6T XW PAT D4K2 LGP D5C III D10R, D5R2 D6M D4G, D11R, D11T, D11N, D5G, D6E D6G2 LGP D6N D6H, D6R XL D8R II D6T LGPPAT D5K2 XL D5H XL D9L, D6H XL D7R II D6T XL PAT D5K2 LGP D6G2 XL D3K2 LGP D7E, D3K2 XL D7E LGP D9N, D10T, D9T, D6G SR D6N XL D6R LGP

  ieng
  C32 C9.3 3412E C13 C27 C7.1 C11 C18 C7 C15 3408E

  wts
  637G, 631E, 631K, 621H, 657E, 621F, 637E, 651E, 637D, 621K, 623K, 627F, 633E II 631D, 637K, 627K LRC 631G, 639D, 623H, 633D, 621K OEM 627H, 627K

  wtt
  854K, 844K, 824H, 854G, 844, 834K, 834B, 824K, 844H, 824G, 824G II

  tskd
  527 517 D5HTSK II

  mg
  135H, 140M 2 143H, 140G, 135H NA 140M, 24M, 160H, 140H, 120M 2 160H ES 140H NA 12M 3 AWD 120H, 12H NA 163H, 12H, 12K, 160M 2 14H NA 14G, 14H, 120H ES 120M, 12M 2 12M 3 140M 3 12G, 12H ES 160M 3 16M, 16M3, 140H ES 160H NA 12M, 160M 3 AWD 24H, 160M, 120K, 160K, 16H, 16G, 140K, 163H NA 120K 2 14M3, 120G, 18M3, 16H NA 140M 3 AWD 140K 2 14M, 14M-3 24, 120H NA

  mh
  MH3295

  oht
  775B, 775D, 773D, 793C, 775F, 793B, 777F, 797F, 777C, 773B, 789C, 784B, 769D, 776C, 770G OEM 789D, 777B, 785C, 770G, 777D, 771D, 773F, 773E, 793F OEM 777G, 769C, 793F XQ 785B, 793F, 785D, 797, 785G, 784C, 775E, 772G, 789B, 777E 776D, 771C, 772G OEM 772B, 793F CMD 797B, 793D

  rrss
  RM500B, RM-350B

  com
  826G II 836K, 825H, 825K, 826K, 826H, 825G II 815B, 826G, 825G, 836

  cold
  PM825 PM822, PM622, PM312, PM620, PM310, PM820, PM-565B, PM-565, PM313, PM-102

  est
  C18

  emp
  6030, 6015B, 6040, 6040 FS 6020B

  teng
  3126B C15 3126E C-15 C7 3126 C9 C11 C13 C-9

  it
  IT62G, IT14G, IT24F, IT28G, IT38G II IT62H, IT62G II IT38F, IT14G2, IT28F, IT38G, IT12B

  ssl
  226B, 242B 287, 267, 232B, 232, 246, 228, 248, 257B, 252, 277, 277B, 262B, 247, 226, 242, 236B, 246B, 236, 247B, 216, 216B, 257, 252B, 287B, 262, 267B

  pipe
  PL87, PL72, PL83, 583T

  ap
  AP-1055B, AP-900B, BG-2455D, AP-650B, BG-245C, AP600F, AP555F, AP655F, AP500F, AP-1000D, AP-655D, BG-260C, AP-755, BG-240C, AP-1055D, AP-1000B, AP-1055E BG-225C, BG-2455C, BG-2255C, AP-1000E AP-655C, AP-1000F AP655F L BG655D, BG1000E, BG1055E, BG-260D, AP-1050B

  exc
  336E LH 345B II 345C, 374F 340F L UHD 336F LN 324D L 336F, 324D FM 325D L 336F L 345C MH 5230, 352F-VG 349E, 324D, 568 FM 324E LN 5110B 329D L 390F 349E L 329E L 328D LCR 5230B, 336E L 324E L 349F L 336E H 349F LXE 325D FM 349E L HVG 329D, 352FMHPU 336F XE 336E, 325D FM LL 352F, 340F, 349E L VG 568 FM LL 374F L M325D L MH 336F LNXE 336FMHPU 324D FM LL 324D LN 329E LN 330C, 345B II MH 336F L XE 329D LN 336E LN 352F OEM 336F LN XE 325D, 329E, 390F L 349F, M325D MH 352F XE VG 324E, 5130B, 336E HVG 326D L 325D MH 340F L LRE 336E LNH 5130

  petr
  C15 C7 TH35-C15T TH35-C13I CX31-C13I TH35-E81 C18 CX35-P800 CX31-P600 TH48-E70 C27 C32 CX31-C11I TH31-E61 CX38-P892 TH35-C11I CX38-P800 TH31-C9T 3412E TH35-C13T CX35-C18I CX31-C18I CX31-C9I

  epg2
  SR5 XQP500 SR4B

  epg
  C15 C32 C18 C13 C27 3516