033-6042: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  033-6042: O 形密封圈

  零件号: 033-6042
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 11.9
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: FKM - 氟橡胶
  • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
  • 横截面直径(mm): 2
  • 涂层:
  whex
  M312, M318C, M320, M315, M313C, M318, M315C, M322C, M316C, M325B M318C MH

  lhd
  R2900G, R1700G, R3000H, R1600G

  uat
  AD45B

  emac
  C-12

  wtl
  980K HLG 970F, 950F II 992G, 988F II 960F, 988F, 990 II 966F II 988B, 990, 980H, 988G, 980G II 994D, 980K, 992C, 988H, 980G, 994, 950F, 992D, 994F, 994H, 980C, 966F, 980F

  chal
  MT765, MTC865, MT745, MT855, MTC735, MTC745, MT755, MT845, MTC765, MTC845, MTC755, MTC835, MT835, MT865, MT735, 75C, MTC855, 85C

  adt
  740, 735, D400E II D350E II

  meng
  3512B 3512C C18 3508 3512 3508B 3516B C15 3516 3408C 3516C 3412E C32 3508C 3406E C30

  ttt
  D6G2 XL D11R, D10R, D9R, D8L, D9T, D7G2 D11N, D8T, D6E D9L, D6G2 LGP D10T2, D10N, D10T, D4E SR D7G, D9N

  ieng
  3508 3516B G3516 C18 G3508 3512B SPF343C G3512 C-12 G3520B 3512 3408E 3508B 3516 C15 C-10 G3508B G3520J 3456 3512C 3412E SPT343 C-16 3516C 3196 3508C G3516B 3176C C-15 3126 SPF343 SPS343 3406E

  wts
  637D, 637E, 637G, 651E, 657E, 623G, 627G, 631E, 657G, 631G, 657B, 621B, 631D, 621F, 623B, 633D, 627F, 651B, 633E II 639D, 621G

  wtt
  834G, 824H, 834H, 854G, 834B, 824C, 844

  mg
  140G, 24H, 24M

  oht
  769D, 773E, 785C, 793C, 789B, 771C, 777, 773D, 773B, 769C, 793D, 771D, 793F CMD 777D, 785B, 784B, 793F, 793F OEM 775D, 776C, 785, 789, 793F XQ 797B, 777E 797, 789D, 785D, 775B, 789C, 784C, 793B, 776D, 775E, 772B, 797F, 777B, 777C

  rrss
  RM-500

  com
  825C, 826H, 825H, 826C, 836G, 836, 836H

  cold
  PM-565, PM-565B

  est
  30/30 DEUCE, C18

  emp
  MD6290, 6015, 6018, 6015 FS

  teng
  C15 C11 C-18 C9 C-15 3116 3406E C-12 C18 3126 C16 C13 C7 C-10 C-16

  ssl
  252B, 268B, 262B, 252B3, 267B, 277B, 246B, 287B, 236B3, 236B, 248B

  pipe
  583T, 587T, PL83

  exc
  326D2, 329D2 L 323D2 L 323, 326D2 L 330D2 L 320B FM LL 330D2 320D2 GC 365C 5110B 385C, 318D2 L 365C L MH 320, 5090B, 365C L 323D2 329D2, 320 GC 320B LL 385B, 5130, 5230B, 5130B, 5230, 320D2 FM 318D2

  petr
  3512B TH35-E81 C18 CX31-C9I C15 CX35-P800 CX31-P600 3512C 3508C C-15 CX31-C15I 3516C CX35-C18I CX31-C18I TH48-E80 CX31-C11I TH35-C13T CX31-C13I TH35-C15I TH35-C15T 3412E

  epg2
  SR4

  epg
  G3516C C18 3512B 3456 G3516 G3508 C15 3516C 3512 3516B G3520C 3516 3508B PM3516 PM3508 3508