096-1567: V 形密封杯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  096-1567: V 形密封杯

  零件号: 096-1567
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  密封件形状:A 型

  旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(mm): 85.00
  • 密封件形状: A 型
  • 材料: URE
  log loaders forestry
  320DFMLLB, 320BLL

  forestry excavators
  320CFMHW, 320CFMST, 320DFMGFB, 320DFMST, 320DFMHW, 320DFMRR

  track excavators
  320D, 319DLN, 320CL, 319DL, 323DL, 322C, 320D2L, 320DGC, 320C, 322CL, 320DLRR, 324D, 320D2, 318C, 323DSA, 320DLN, 320DRR, 321DLCR, 324DL, 323D, 320DL, 320CLU, 323DLN, 321CLCR, 320B, 323D2L, 320CU, 320BL, 318BLN, 320CLRR, 318B, 320, E200BL, 322, 321BLCR, 320BN, 322L, 320L, E200B, 320N, 330DL, E180, E180L, 320BLU, 320-07, 320-01GC