096-7570: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  096-7570: O 形密封圈

  零件号: 096-7570
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  喷油泵 O 形密封圈

  描述:

  • O 形密封圈是喷油泵的重要部件,而喷油泵可以推动燃油进入发动机缸

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 101.6
  • 长度(in): 4.5
  • 长度(mm): 114.3
  • 高度(in): 0.1
  • 高度(mm): 2.54
  excavator
  320C, 320B U 312-A 318C, 320C FM 320B FM LL 320B L 320-A 320 L 321B, 320B, EL200B 320D RR 320C L 312B, 320B LU 312B L 311C 320D L 312C L 314C E110