096-8289: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  096-8289: O 形密封圈

  零件号: 096-8289
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  喷油泵 O 形密封圈

  描述:

  • O 形密封圈是喷油泵的重要部件,而喷油泵可以推动燃油进入发动机缸

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 101.6
  • 长度(in): 4.5
  • 长度(mm): 114.3
  • 高度(in): 0.2
  • 高度(mm): 5.08
  excavator
  320B L 320C, 321C 320D, 312C, 320B FM LL 311B, 311C 320-A L 312-A 313B 320D LRR 312C L 321B, 320-A E450, 320D L 311-A 320B N 320C FM 318C, 314C 323D L