096-8292: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  096-8292: O 形密封圈

  零件号: 096-8292
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  喷油泵 O 形密封圈

  描述:

  • O 形密封圈是喷油泵的重要部件,而喷油泵可以推动燃油进入发动机缸

  特性:

  • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 长度(in): 4.5
  • 高度(in): 0.1
  excavator
  318C, 323D L 320C, 320D, 320C FM 312C, 314C 320D RR 320B L 311C 313B 323D S 312C L 320C L 319C 320D L 320D LRR 321C 323D LN 320B