096-9529: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  096-9529: O 形密封圈

  零件号: 096-9529
  品牌: Cat
  正在获取价格......
  保存到列表

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 5.49
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(in): 0.08
  • 涂层:
  • 长度(in): 4.5
  • 高度(in): 0.1
  wheel-type loader
  908H 907H 906H 906 910G 908

  skid steer loader
  277C 236B 268B 272C 297C 257B3 279C 277B 262B 246B 279C2 277C2 259B3 252B3 287B 262C 267B 252B 248B 236B3 262C2 299C 246C 287C 256C 242B3 289C2 287C2 289C

  engine - machine
  3046

  excavator
  311B 315C 312C 318B 320-A N 312C L 320C 321B 320 L 315B L 314C 320B LU 320B LL 320D L 320B 323D LN 318B N 320-A L 318C 320D RR E200B 312B L 320B L 312B 315B 320B FM LL 321C 320-A 320D 319C 311C E120B 323D L 320C L 315B FM L 320C FM E110B 320D LRR 311-A 320B U 323D S 317B L 312-A 320B N EL200B 315-A L 317B LN 315-A

  engine - industrial
  C3.4 3044C

  track-type loader
  933 933C 939 939C

  track-type tractor
  D4C III D4G D3C III D5C III D5G D3G