0S-1625: 螺栓
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

  0S-1625: 螺栓

  SKU:0S-1625
  $1.00

  履带螺栓

  添加至订购列表

  描述:

  • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

  • 锁定功能: 0
  • 螺栓尺寸(in): 5/8
  • 传动链(mm): 0
  • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
  • 总长度(mm): 0
  • 头部高度(mm): 0
  • 孔螺距: 0
  • 级别: 0
  • 螺纹尺寸(mm): 0
  • 材料描述: 0
  • 涂层: 0
  • 手柄长度(mm): 0
  • 硬化备注: 高强度螺栓
  • 头部高度 - 4(in): 0.48
  • 头部宽度 - 5(in): 0.94
  • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
  • 螺栓类型: 六角头螺栓
  • 手柄长度 - 2(in): 0.63
  • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
  • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC