10000-64995: Socket Tin Ampseal Awg
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  10000-64995: Socket Tin Ampseal Awg

  零件号: 10000-64995
  品牌: Olympian
  正在获取价格......

  SOCKET TIN AMPSEAL 16-20AWG

  我们目前没有此零件的任何设备型号信息。