10R-8636: 缸盖总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  10R-8636: 缸盖总成

  零件号: 10R-8636
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  再制造缸盖组件

  描述:

  • 缸盖位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

  特性:

  • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

  考虑升级

  = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
  品牌: Cat
  缸盖组件
  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 宽度(mm): 374.65
  • 长度(mm): 1054.1
  • 高度(mm): 469.9
  exc
  336D2 GC 330D L 336D, 336D2 L 336D2, 336D L 336D LN 340D2 L 336D2 L XE 330D MH 336D2 XE 330D, 340D L 330D FM 336D2 LXE

  com
  815F II 816F II

  petr
  CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

  ttt
  D6R III D6T, D6R, D7R LGP D6R STD D7R XR D6R XL D7R, D6R LGP

  ieng
  CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

  wts
  637E, 637D, 637G, 627G

  wtt
  814F II

  emp
  MD5075

  teng
  CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

  mg
  140M 2 160M, 160M 2 140M, 14L

  fp
  2391, 2390, 2491, 586C, 532, 552 2 541 2 541, 521, 552, 551, 521B, 511, 522B, 2290, 522, 2590

  ttl
  973D, 973C