118-2018: V 形皮带套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  118-2018: V 形皮带套件

  零件号: 118-2018
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  宽度:15.9 mm(0.63 in)

  作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 皮带宽度(mm): 15.9
  • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
  • 皮带长度(mm): 2108
  vees 27 to 32 liter
  3412E 3408E 3412C 3408C 3408A

  transmission
  CX31 CX35

  15 to 18 liter
  C18 C15 3406C 3456 3406E

  track type tractors
  D7RLGP, D7RXR, D8RLRC, D8RII, D7R, D8N