150-8698: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  150-8698: O 形密封圈

  零件号: 150-8698
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 0.18
  • 内径(mm): 4.5
  • 划线尺寸(in): 008
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 密封件内径(mm): 4.47
  • 材料: 橡胶, FKM(70)
  • 横截面直径(in): 0.07
  • 横截面直径(mm): 1.8
  • 涂层:
  7 to 9 liter
  C9.3

  3500
  3508B

  transmission
  CX31 DB

  engine - generator set
  3608 3606 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512C 3516

  petroleum products
  TH35-C11I C32 TH48-E70 C13 CX31-C13I TH35-E81 3508C C9 TH31-C9I TH31-E61 CX38-P892 3512C TH35-C15T TH31-C9P CX35-P800 C15 C7 TH48-E80 C27 C11 3512B CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C18 CX31-C9I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C18I 3516C CX31-C15I TH35-C15I

  engine - industrial
  3406B C9.3 3508B SPT343 G3606B C27 C32 C15 G3608 3512B C18 C13 C-15 SPS343 C9 3516B C7 C11 SPF343 G3606 3406E C9.3B

  engine - truck
  C15 C11 C13