159-7667: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

  159-7667: O 形密封圈

  零件号: 159-7667
  品牌: Cat
  正在获取价格......

  O 形密封圈

  描述:
  O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

  特性:
  Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

  我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

  凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

  Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

  应用:
  O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

  单位:
  • 美制
  • 公制
  • 内径(in): 11.85
  • 内径(mm): 301
  • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
  • 材料: 橡胶
  • 横截面直径(in): 0.12
  • 横截面直径(mm): 3
  • 涂层:
  material handler
  M325D MH M325D L MH

  asphalt paver
  BG-2455C, AP-1055B, BG-2255C, AP-1000D, AP-655C, BG-2455D, AP-1050B, AP-1000B, BG-260C, AP-1055D, BG-245C, BG-260D

  wheeled excavator
  M330D W330B

  forest products
  2570C, 2670C, 584HD, TK381, 2470C, 563C, 543, 553C, 573C, TK371, HA771, 584, 533, HA871, TK380, HA870, TK370, HA770, 322C

  excavator
  330B L 329D L M325D MH 329D2, 336E LH 330B LN 329E L M325D L MH 330C, 324E L 328D LCR 329E, 336D2 L 336D, 325D L 336D L 324D L 336D2, 340D2 L 330C L 326D2, 330D L 330D MH 329D LN 330B, 329D, 336E L 335F LCR 330C FM 324D FM 324D, 330F L 330D, 330D2 325C FM 324D FM LL 324D LN 336F L 322C, 322C FM 336D LN 326F, 326F L 325C, 330C LN 329F L 330F, 330C MH 336F, 336F L XE 335F 336F LN XE 325D MH